De Staalbouwwedstrijd 2018 wordt verlengd tot 18 juni 2018.

Le Concours Construction Acier 2018 est prolongé jusqu'au 18 juin 2018.

Nomogrammen - Grafische methode brandwerendheid staalconstructies

Natuurlijk brandconcept (Natural Fire Safety Concept)

Grafische methode voor bepaling van de brandwerendheid van staalconstructies volgens EN 1993-1-2: 2005. De vereiste brandwerendheid van staalconstructies – variërend van 15 tot en met 120 minuten – wordt bepaald door de nationale regelgeving. 

Deze regelgeving houdt rekening met het aantal bouwlagen, het gebruik van het gebouw, het aanwezige brandbaar materiaal, het aantal aanwezige personen en het gunstige effect van eventuele actieve maatregelen zoals sprinklers en detectie. De brandwerendheid van constructie-elementen wordt geëvalueerd door het uitvoeren van een standaard brandproef in een oven of door een berekening. 

Dit infoblad beschrijft berekeningsmethoden voor staalconstructies in gebouwen, met of zonder brandwerende bescherming en is gebaseerd op de Europese norm EN 1993-1-2: 2005 met de Belgische Nationale Bijlage.

pdf Download

Uitgever: Staalinformatiecentrum (Infosteel) - 2007 
Taal: NL
Pagina’s: 6 
Ledenprijs: 0 EUR, inclusief btw, verzendingskosten niet inbegrepen 
Niet-ledenprijs: 10 EUR, inclusief btw, verzendingskosten niet inbegrepen

Ref.: N19
€ 10,00

Tags: brandveilig | publicaties | Downloads |