Staalbouwwedstrijd 2022

Het indienen van projecten is afgesloten

Neem deel aan deze wedstrijd met uw project(en)* gaande van mega.prestige, super.groot, extreem.technisch, uiterst.efficient, sober.klein, etc...

Elk staalbouwproject is welkom en wordt in de kijker gezet via onze communicatiekanalen (magazine, website, social media, newsletter, events, publieksprijs)

Industriebouw, showrooms, prestigeprojecten, luifels, renovatie, trappen, kunstprojecten internationaal, woningbouw, balustrades, mobiliteit, utiliteitsbouw, musea, gevels,... Ook internationale projecten kunnen onder bepaalde voorwaarden. *(Afgewerkt tussen juni 2020 en juni 2022)

Projecten Staalbouwwedstrijd 2020

Publieksprijs - ook in 2022

Sinds een aantal jaren wordt bij de Staalbouwwedstrijd ook een publieksprijs uitgereikt. Hierdoor worden alle ingediende projecten nog meer in de kijker gezet. Bij de editie 2020 ging deze prijs voor het eerst digitaal en via social media. Die online voting kende toen een groot succes : meer dan 2700 geïnteresseerden bekeken de projectfiches en brachten hun stem uit. Ook in 2022 wordt de publieksprijs georganiseerd.

De Publieksprijs van de Staalbouwwedstrijd wordt binnenkort gelanceerd

Tijdslijn

  • 01/03/2022: Start aanmelden van projecten - Meld u project(en) nu al aan
  • 31/10/2022: Einddatum aanmelden & indienen van het volledige dossier
  • half december 2022 tot eind januari 2023: Publieksprijs
  • half februari 2023: Slotevent & prijsuitreiking
  • 01/03/2023: Publicatie in ons magazine Info-Steel

Vorige edities

Mediapartners:

nav logo  palindroom logo

TO TOP

Online magazine over de wedstrijd 2020© 2022 - Infosteel