News

Johan Rosseel - verkozen tot voorzitter van NAT.FED

Johan Rosseel - verkozen tot voorzitter van NAT.FED

(dec 2014) De Raad van Bestuur van Eurometal kwam op 2 december 2014 samen in Frankfurt om, onder andere, een nieuw voorzitterstrio voor NAT.FED te verkiezen voor een periode van 3 jaar. Johan Rosseel, voorzitter van Grymafer (België), werd verkozen tot president. Twee vice-voorzitters werden aangeduid op roterende basis. Oliver Ellerman, General Manager van BDS (Duitsland) en Michel Julien-Vauzelle, General Manager van FFDM (Frankrijk) voor een periode van 1 jaar. Na 1 jaar neemt Rob Greve, Branche-Manager van Staalfedereratie, Nederland, over.

NAT.FED - Federation of european national associations of steel, tube and metal distribution - verenigt de nationale organisaties van Portugal, Luxemburg, Roemenië, Italië, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Bulgarije, België, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland, Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Spanje en Oostenrijk.

© 2022 - Infosteel