News

Cradle to Cradle®-certificatie voor Galva Power

Cradle to Cradle®-certificatie voor Galva Power

(sept 2015) Galva Power is marktleider voor thermisch verzinken en duplex systemen (nadien aanvullend poedercoaten en natlakken) in de Benelux. De groep heeft enkele topkwaliteitsmerken geregistreerd passend binnen de unieke ZINQ® organisatie: o.a. duroZINQ®, colorZINQ® en microZINQ®, stuk voor stuk oplossingen waarbij de Q staat voor quality.

duroZINQ® als oppervlaktebeschermingssysteem onderscheiden

duroZINQ® heeft onlangs de begeerde Cradle to Cradle®-certificatie van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (San Francisco – USA) via haar auditor “EPEA” uit Hamburg ontvangen. „Cradle-to-Cradle“ (C2C): „van wieg tot wieg“ beschrijft het idee om in volledige productkringlopen te denken en op die manier uiteindelijk in het geheel geen milieubelastend afval te laten ontstaan, terwijl de materialen net als in de natuur een kringloop doorlopen.

Galva Power en de Nederlandse organisatie Zincoat BV maakt net als Voigt & Schweitzer, deel uit van de Fontaine Holdings groep. V&S behaalde dit certificaat reeds in 2013.

Als aanvulling op de milieuefficiëntie, waarbij Galva Power op het gebied van het gebruik van grondstoffen en energie al jaren haar vooraanstaande rol door continue innovaties verder ontwikkelt, gaat het bij C2C om nog een andere dimensie van duurzaamheid, namelijk effectiviteit. Volgens dit begrip zijn input en output pas tot groei in staat als alle bij de relevante processen gebruikte en geproduceerde stoffen vrij zijn van toxiciteit en in gesloten stofkringlopen weer gebruikt kunnen worden. De product- en proceskarakteristiek van thermisch verzinken biedt in dit opzicht een uitstekende basis, want hier worden de toegepaste metalen staal en zink alleen gebruikt, niet verbruikt dus, en kunnen ze daardoor oneindig vaak in hoge kwaliteit worden gerecycled.

De productlevenskringlopen van thermisch verzinkt staal strekken zich uit over generaties en overtreffen daarmee die van bekleed staal of alternatieve materialen. „Het gaat erom de recycling van de gebruikte stoffen, ten behoeve van het eindproduct te bevorderen. Daarvoor moet in eerste instantie in principe worden gelet op het gebruik van milieuvriendelijke stoffen en op het maximaal activeren van recyclingprocessen – en dat in alle processtappen“, legt dr. Thomas Pinger, verantwoordelijk voor duurzaamheid en innovatiemanagement bij de ZINQ organisatie, uit. Op deze wijze worden niet alleen de afgewerkte reinigingsoplossingen en de verrijkte spoeloplossingen gerecycled, maar ook de stoffen die in de zinkketel ontstaan, zoals zinkas of hardzink. Ter ondersteuning gelden daarbij niet alleen managementsystemen zoals EN ISO 9001:2009, maar ook duurzame praktische eisen en verbeteringsmaatregelen waarvan de implementatie dienovereenkomstig wordt gecontroleerd. „Wij hebben voortdurend veel geïnvesteerd met betrekking tot Cradle-to-Cradle en technologieën, stoffen en hun gebruik en recycling geoptimaliseerd. Deze certificatie is de beloning voor onze betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid en een aansporing om op de ingeslagen weg verder te gaan“, aldus Lars Baumgürtel, CEO van de groep. 

Behalve het milieu profiteert ook de klant: door het verzinken wordt een staalconstructie tijdens de gebruiksfase duurzaam tegen corrosie beschermd en aan het eind van de gebruiksduur beschikt men over een geheel recyclebaar product, waaruit in de gesloten stofkringlopen van de metaalindustrie de gebruikte bronnen weer kunnen worden teruggewonnen. Daarmee draagt Galva Power er door effectieve oppervlaktetechniek toe bij dat elke staalconstructie duurzamer wordt.

Met de certificatie zetten Galva Power en Zincoat zich in voor het concept van prof. Dr. Michael Braungart en William McDonough om producten zo te ontwikkelen dat zij aan het eind geen afval worden maar in biologische of technische kringlopen weer worden gebruikt. „Onze Cradle-to-Cradle gecertificeerde oppervlakken bevestigen aan onze klanten dat zij met ZINQ® een verstandige beslissing nemen als het om het milieu gaat“, vat Lars Baumgürtel samen.

www.galvapower.com

© 2022 - Infosteel