News

Belangrijke nationale duurzaamheidsprijs voor Duitse zusterorganisatie van Galva Power Groep

Belangrijke nationale duurzaamheidsprijs voor Duitse zusterorganisatie van Galva Power Groep

Voigt & Schweitzer, het Duitse zusterbedrijf binnen de internationale ZINQ organisatie waartoe ook de Galva Power Groep behoort, wordt gerekend tot de top van duurzaamste ondernemingen van Duitsland. Voor de allereerste keer behaalt een bedrijf uit de thermische verzinkerij industrie een top 3 plaats bij de Duitse duurzaamheidsprijs 2015 zoals op 27 november 2015 te Düsseldorf bekend werd gemaakt.

Dat Voigt & Schweitzer, samen met Bosch en BASF in de categorie “Ressourceneffizienz” bij de eerste drie eindigt, is op zich al een uitstekend resultaat. Beslist opmerkelijk en bijzonder omdat in het achtjarig bestaan van deze belangrijke prijs nog nimmer een onderneming actief in de branche van thermisch verzinken hiervoor werd geselecteerd en genomineerd. Door het intensieve intern doorgevoerde duurzaamheidsprogramma: Planet ZINQ® heeft ons Duitse zusterbedrijf Voigt & Schweitzer zich voor deze internationaal erkende belangrijke Duitse nominatie kunnen ontvangen.

Op vrijdag 27 november overhandigde de minister voor milieu van Nordrhein-Westfalen, Johannes Remmel en Dr. Burkhard Lehmann van het instituut voor bouwen en milieu in het Maritiem hotel te
Düsseldorf de speciale prijs voor “Ressourceneffizienz” aan BASF. Voigt & Schweitzer deelt samen met de internationaal bekende onderneming Bosch de derde plaats voor hun uitstekende inspanningen op het gebied van duurzaamheid. De speciale prijs onderscheidt daardoor alle drie de ondernemingen voor hun actieve rol betreffende engagement ten aanzien van de kringloopeconomie, in het bijzonder hun inspanningen op het terrein van recycling, duurzaam grondstoffen management en het beheer van benodigde hulpbronnen.

De jury rechtvaardigt de positionering van ZINQ® met de woorden: “de firma heeft binnen het initiatief Planet ZINQ® omvangrijke maatregelen gebundeld binnen de waardeketen om kringlopen binnen het principe van Cradle to Cradle® te sluiten en zo de grondstoffen en energie-efficiëntie in het bijzonder bij zink en gas te verhogen – volgens het motto zoveel als nodig, zo weinig mogelijk.” 

Met de aan de onderneming verbonden duurzaamheidsaanpak “Planet ZINQ®” heeft Voigt & Schweitzer zich voor de eerste keer kandidaat gesteld voor de gerenommeerde Duitse Duurzaamheidsprijs. Dr. Thomas Pinger, verantwoordelijk voor het aspect duurzaamheid bij Voigt & Schweitzer: “gezien het aantal en de kwaliteit van de kandidaten, was voor ons alleen al de nominatie feitelijk een uiteindelijke onderscheiding, waarover ik zeer verheugd ben. En dat een externe jury ons werk met vakkundig onderlegde feedback waardeert, wordt door ons en externe
specialisten beoordeeld als echte meerwaarde.”

Prof. Dr. Michael Braungart (stichter van het Cradle- to-Cradle®- gedachtegoed en CEO van EPEA Internationale Umweltforschung GmbH”, Hamburg): “In tegenstelling tot vele grote spelers is Voigt & Schweitzer met lichaam en ziel en met veel engagement in de duurzaamheidsdebatten actief en alleen al daarom een voorbeeld onderneming, die volstrekt terecht voor deze duurzaamheidsprijs genomineerd is”.

Prof. Karin-Simone Fuhs (Directrice van de “Ecosign Hochschule”, Keulen): “Als ontwerpster let ik erop om het verbruik van grondstoffen tot een minimum te beperken, zonder dat dit dan uiteindelijk een negatief effect zou hebben op het feitelijke eindproduct. In dat kader is het natuurlijk zeer positief, indien men een product met toepassing van microZINQ® kan ontwerpen waardoor men minimaal 80% van de hoeveelheid zink, als basis grondstof, niet hoeft in te zetten”.

Andreas Klein (Board member van Schmitz Cargobull AG, Altenberge): “Duurzaamheid is van grote waarde voor Schmitz Cargobull en staat zowel bij de productontwikkeling als ook bij de productieprocessen in het middelpunt. Wij hechten er veel belang aan, dat onze leveranciers in staat zijn om gesloten kringlopen te bouwen. Voigt & Schweitzer kan dit. Wij wensen en sturen op technologische ontwikkelingen van producten die volgens het Cradle to Cradle® principe gerecycleerd kunnen worden”.

CEO en grootaandeelhouder Lars Baumgürtel van de internationale ZINQ Organisatie: “of wij ons volgend jaar weer kandidaat stellen, hangt natuurlijk ook af van onze verdere activiteiten op dit vlak. Dit jaar ging het ons niet werkelijk om de prijs, maar wel hoofdzakelijk om het verankeren van de duurzaamheidsgedachte bij onze klanten, onze leveranciers en andere stakeholders maar in het bijzonder intern, bij onze eigen medewerkers dus ”.

Meer informatie via:
www.zinq.com
www.galvapower.com

Bron : zinq/galvapower

© 2021 - Infosteel