info-steel-21

Woning Janssens- De Meulemeester Deze staalbouwwoning is een volwaardig alter- natief voor de invulling van een uitgebreid woon- programma binnen een klassieke verkaveling. De eigenaar hechtte naast aan een hoog totaalcom- fort ook veel belang aan hoge isolatiewaarden. De industriële gevelopbouw wordt aan de bui- tenzijde dan ook bijkomend geïsoleerd met 12 cm glaswol en afgewerkt door middel van een voorzetwand met dubbele gipskartonplaat. Het inpakken van de stalen kolommen wordt gecom- penseerd door de zichtbaar blijvende stalen liggers en steeldeckplafonds. Het gebruik van een staalskelet en de toepassing van industriële materialen en montagetechnieken beperken de bouwtijd aanzienlijk. Het financieel voordeel gaat gedeeltelijk verloren door de hogere isolatiewaarde en afwerkingsgraad, maar het isolatiepeil duikt wel vlot onder de K30. Voor het- zelfde budget kan een traditionele bouwmethode zeker niet dezelfde prestaties bieden. Habitation Janssens- De Meulemeester Cette maison en acier est une alternative à part en- tière pour remplir un vaste programme de logement dans un lotissement traditionnel. Parallèlement au confort global, le propriétaire attachait également une très grande importance à l’isolation. La façade industrielle a donc reçu une isolation en laine de verre complémentaire de 12 cm à l’extérieur, une contre-paroi constituée de deux plaques de plâtre faisant office de parachèvement. L’emballage des colonnes en acier est compensé par les poutrelles en acier et les plafonds en steeldeck restés visibles. L’utilisation d’un squelette en acier et la mise en œuvre de techniques de montage et de matériaux industriels ont permis de réduire sensiblement le temps de construction. L’avantage financier est par- tiellement perdu au profit de la valeur d’isolation et du degré de finition plus élevés, mais le niveau d’iso- lation est bien en dessous de K30. Pour le même budget, une méthode de construction traditionnelle n’offrirait certainement pas les mêmes performances. Woning Janssens - De Meulemeester Herman de Cuyperstraat 4, Willebroek (Blaasveld) Plaats_Localisation Dhr en Mevr. Janssens - De Meulemeester, Willebroek Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Bessems Staalarchitectuur, Sint-Maria-Horebeke Architect_Architecte G2 Ingenieurs - Architecten, Ninove Studiebureau_Bureau d’études Govar Industriebouw, Ardooie Algemene aannemer_Entrepreneur général Govar Industriebouw, Ardooie Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : Johan Bessems categorie B 113

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=