info-steel-21

categorie C 135 Mobiele units--vertikale en horiPage 1 04-10-2008 15:58:27 Renovatie locomotiefdepot De herbestemming van het locomotiefdepot in Antwerpen gaat uit van een maximaal behoud van de bestaande structuur en van de bouwgeschiede- nis. Aan de westelijke zijde werd in het verleden een travee afgebroken, waarop voorgesteld werd deze zijde af te sluiten met mobiele units. Deze verrijdbare elementen laten toe de ruimte in verschillende configuraties in te delen. Door hun vormgeving is het mogelijk om er kunstwerken in te plaatsen of op te hangen, waardoor de loods de bijkomende functie van tentoonstellingsruimte krijgt. De ogenschijnlijke tegenstelling tussen het concept ‘open shelter’ en de gevraagde afsluit- baarheid wordt beantwoord door alle afsluitende elementen (draaipoorten, schuifpoorten en mo- biele units) op te bouwen uit stalen persroosters. Het gebruik van dunne draagstaven en grote maasopeningen zorgt voor duurzame en transpa- rante structuren. Rénovation d’un dépôt de locomotives Le projet de réaffectation du dépôt de locomotives d’Anvers fait le choix de conserver au maximum la structure existante et l’histoire architecturale. Par le passé, une travée avait été démolie du côté ouest. Il a été proposé de refermer ce côté au moyen d’unités mobiles. Il s’agit d’éléments roulants qui permettent de diviser l’espace selon différentes configurations. De par leur forme, il est possible d’y placer ou d’y suspendre des œuvres d’art, offrant ainsi au hangar une fonction com- plémentaire d’espace d’exposition. L’apparente opposition entre le concept ‘open shelter’ et la possibilité souhaitée de refermer l’espace est solutionnée en fabriquant tous les éléments de fermeture (portes pivotantes, portes coulissantes et unités mobiles) en tôles d’acier perforées. L’uti- lisation de fines barres porteuses et de grandes mailles permet de créer des structures durables et transparentes. SPTM - Renovatie en herbestemming locomotiefdepot Spoor Noord Hardenvoort, Antwerpen Plaats_Localisation AG Ann - Autonoom Gemeentebedrijf Antwerpen Nieuw Noord Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Stramien, Antwerpen Architect_Architecte Arcade, Wilrijk Studiebureau_Bureau d’études Antwerpse Bouwwerken, Borgerhout Algemene aannemer_Entrepreneur général Hartog Infra Staal, Veen Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : Anja Van Eetveldt

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=