info-steel-21

nominatie _nomination categorie A 18 Parkeergebouw Ziekenhuis Oost-Limburg Voor de uitbreiding van de Genkse zorgcampus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg moest een nieuw parkeergebouw voor voldoende par- keerruimte zorgen. In een eerste fase werd een capaciteit voorzien van 750 wagens, uitbreidingen van 350 en 500 auto’s zouden in een latere fase volgen. Doordat de nieuwe parkeerfaciliteit centraal ten opzichte van de bestaande en toekomstige bebou- wing ligt en een duidelijke stedenbouwkundige structuur werd geschapen, wordt vermeden dat perspectieven onderbroken worden en gebeurt de circulatie van het parkeerdek naar de omliggende bebouwing en omgekeerd vlotter. Het tweelaagse parkeerdek is een open ruimte die niet claustrofobisch aanvoelt, natuurlijk ge- ventileerd wordt, brandveilig is en die eenvoudige vluchtwegen heeft. Door de keuze voor een in het landschap verzon- ken, halfopen parkeergelegenheid werd voldaan aan de eisen van soberheid, duurzaamheid, functi- onaliteit en esthetiek. De constructie van de parkeerfaciliteit bestaat uit geprefabriceerde stalen portalen met een dek van welfsels. Vanwege de lage massa, de elegantie, de goede mogelijkheden tot prefabri- Parking hôpital ‘Oost-Limburg’ L’extension du campus Sint-Jan de l’hôpital Oost- Limburg de Genk a exigé la construction d’un nouveau bâtiment afin de garantir un espace de parking suffisant. Dans une première phase, une capacité de 750 voitures a été prévue. Des exten- sions pour 350 et 500 voitures suivront dans une phase ultérieure. Une structure urbanistique claire a été créée, et les nouvelles installations de parking occupent une position centrale par rapport aux bâtiments exis- tants et futurs. On a ainsi évité d’interrompre les perspectives, et le passage entre le parking et des constructions environnantes, est plus fluide. La zone de parking sur deux niveaux est un espace donnant un véritable sentiment d’ouverture. Le bâtiment est à l’épreuve du feu, sa ventilation est naturelle et les chemins d’évacuation sont simples. Le choix d’installations de parking, à la fois en- fouies dans le paysage et ouvertes sur l’extérieur, permet de répondre aux exigences de sobriété, de durabilité, de fonctionnalité et d’esthétique. La construction de ce parking fait appel à des portiques préfabriqués en acier et des planchers en hourdis. En raison de sa faible masse, de son élégance, des excellentes possibilités de préfa- brication et de son prix avantageux, l’acier a été Parkeerfaciliteit Ziekenhuis Oost-Limburg Schiepse Bos 6, Genk Plaats_Localisation Ziekenhuis Oost-Limburg, Campus Sint-Jan, Genk Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Architectenbureau Cepezed, Delft Architect_Architecte Technum, Hasselt Studiebureau_Bureau d’études Heijmans Bouw, Bilzen Algemene aannemer_Entrepreneur général ASK Romein, Malle-West Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : Fas Keuzenkamp

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=