info-steel-21

categorie D 182 nominatie _nomination Bavo - fietsers- en voetgangersbrug De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de opengelegde Nederschelde maakt deel uit van een globaal herwaarderingsplan voor de Gentse binnenwateren, waarbij het recreatief wandelen en fietsen langs het water maximaal ontwikkeld wordt. Verder vormt de brug een belangrijke func- tionele schakel in de opbouw van een noord-zuid fietsroute doorheen de binnenstad. Bij het ontwerp werd gekozen voor een constructie in hedendaagse vormgeving met tuien in inox, waarbij getracht werd aan het geheel een ele- gante en dynamische vorm te geven. In de metalen bovenbouw is 18 ton gewalst staal verwerkt. Het geheel van schuingeplaatste pylonen en draagkabels geeft aan de brug een dynamisch karakter met een zekere inwendige spanning. De minimale constructiehoogte van het brugdek werd bekomen door het veelvuldig aanwenden van schuine tuien in roestvast staal. Passerelle Bavo La nouvelle passerelle pour piétons et cyclistes surplombant le Bas-Escaut ouvert fait partie d’un plan de revalorisation global des eaux intérieures gantoises visant à développer au maximum les promenades récréatives à pied et à vélo le long de l’eau. En outre, la passerelle est un maillon fonc- tionnel important d’un itinéraire cyclable nord-sud à travers la ville. Lors de la conception, le choix s’est porté sur une construction de forme contemporaine avec des haubans en inox, dans le but de conférer une forme élégante et dynamique à l’ensemble. La superstructure métallique contient 18 tonnes d’acier laminé. L’ensemble composé de pylônes placés en oblique et de câbles portants donne au pont un caractère dynamique dont se dégage une certaine tension intérieure. La très faible hauteur de la structure du tablier a été obtenue par l’utilisation multiple de haubans obliques en Bavobrug Jaagpad Neerschelde / Achter Visserij, Gent Plaats_Localisation Waterwegen en Zeekanaal - afdeling Bovenschelde, Gent Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Waterwegen en Zeekanaal - afdeling Bovenschelde, Gent Architect_Architecte SBE, Sint-Niklaas Studiebureau_Bureau d’études Vlaamse overheid - AMS, Brussel_Bruxelles Controlebureau_Bureau de contrôle Herbosch-Kiere, Kallo Algemene aannemer_Entrepreneur général B-Construct, Veurne Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : David De Reu ; Wim De Nutte

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=