info-steel-21

categorie D 195 Passerellen en vlotsteigers Voor het aanmeren van de kleinere plezierbo- ten in Temse, op de oude site van de Boelwerf, werden nieuwe aanlegsteigers gebouwd. Deze nieuwe infrastructuur kadert in een algemene opwaardering van de omgeving. Verschillende typische elementen van de vroegere scheeps- werf werden behouden en geïntegreerd in het geheel, zoals bijvoorbeeld de zware kraan die in het water gefundeerd is. Vanaf de oever vertrekken verschillende stalen loopbruggen richting drijvende pontons. De bruggen liggen vlottend op deze pontons. Vanop een ponton vertrekken vlottende steigers, samengesteld uit 2 buisprofielen. Deze vlotsteigers zijn bevestigd aan buispalen en volgen het getij. De totale lengte van de vlotsteigers bedraagt 500 m, toegankelijk gemaakt door 4 bruggen met een totale lengte van 250 m. Passerelles et embarcadères flottants De nouveaux embarcadères ont été construits à Temse, sur l’ancien site du Boelwerf, pour l’amarrage des petits bateaux de plaisance. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans le programme général de revalorisation des environs. Différents éléments typiques de l’ancien chantier naval ont été conservés et intégrés dans l’ensemble, comme par exemple la grue lourde dont les fondations se trouvent dans l’eau. Différentes passerelles en acier partent de la berge en direction de pontons flottants. Ces passerelles sont simplement dépo- sées sur les pontons. De ces pontons partent des embarcadères flottants constitués de deux profilés tubulaires. Ces embarcadères flottants sont fixés à des pieux tubulaires et suivent la marée. La lon- gueur totale des embarcadères est de 500 m ; ils sont accessibles grâce à quatre passerelles d’une longueur totale de 250 m. Vlotsteiger te Temse T.H.V. de ZAAT, Temse Plaats_Localisation Waterwegen en Zeekanaal - afdeling Zeeschelde, Antwerpen Opdrachtgever_Maître d’ouvrage SBE, Sint-Niklaas Studiebureau_Bureau d’études Vlaamse Overheid - AMS, Brussel_Bruxelles Controlebureau_Bureau de contrôle Herbosch - Kiere, Kallo Algemene aannemer_Entrepreneur général Iemants, Arendonk De Meestere, Kortrijk – Heule Real corporations, Sint-Gillis-Waas Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : SBE

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=