info-steel-21

categorie E 212 nominatie _nomination Guangzhou Baiyun Conference Centre De Chinese provincie Guangdong en de gemeen- ten van Guangzhou wensten een nieuw prestigi- eus congrescentrum te bouwen. Het Belgische Buro II, in samenwerking met een lokaal architectenbureau, werd als laureaat uitge- roepen van de architectuurwedstrijd die voor de bouw werd uitgeschreven. Het volledige complex - vijf gebouwen - vertegenwoordigt een totale vloeroppervlakte van 210.000 m 2 voor een inves- teringsbudget van ca. 180 miljoen euro. Eind 2006 werden de gebouwen in gebruik genomen. Om het concept van verweving van het natuurlijke met het artificiële vorm te geven, werd gestart van een standaard constructiegrid, als garantie voor een technisch haalbare en betaalbare uitvoering. De overspanning van het centrale inkomgebouw zorgde voor de grootste structurele uitdaging: 20 m overspanning met 3 bouwlagen steunend op 2 liftkokers en dit in een seismisch gebied. Het restaurant werd ook een uitzonderlijke constructie. Om de structuur zo licht mogelijk te houden en zo een maximale lichttoetreding te waarborgen, werd geopteerd voor een stalen portiekstructuur. De complexe gordijngevel van het congrescentrum werd in staal uitgevoerd. Iedere stalen kolom werd onder een verschillende helling geplaatst om het gewenste effect te verkrijgen. Het verbindingssysteem van de gevelpanelen zorgt ervoor dat de rest van de gevel opgebouwd is uit modulaire identieke elementen, wat de construc- tietermijn aanzienlijk verkort. Guangzhou Baiyun Conference Centre La province chinoise du Guangdong et les commu- nes de Guangzhou souhaitaient bâtir un nouveau centre de congrès prestigieux. Le bureau d’architecture belge Buro II, en colla- boration avec un bureau d’architectes local, a été proclamé lauréat du concours d’architecture orga- nisé pour la construction. L’ensemble du complexe - cinq bâtiments - représente une superficie au sol totale de 210.000 m² pour un investissement d’environ 180 millions d’euros. Les bâtiments ont été mis en service fin 2006. Pour donner vie au concept d’interaction entre le naturel et l’artificiel, le projet s’est basé sur une grille de construction standard, garantie d’une exécution économiquement et techniquement réa- lisable. La portée du bâtiment central a constitué le plus grand défi structurel : une portée de 20 m avec trois étages supportés par deux cages d’as- censeur, et tout cela en zone sismique. Le restaurant est également une construction extraordinaire. Afin de garder la structure la plus légère possible, et garantir ainsi une pénétration maximale de la lumière, le choix s’est porté sur une structure de portique en acier. La façade- rideau très complexe du centre de congrès est en acier. Chaque poteau en acier est placé selon une pente différente afin d’obtenir l’effet désiré. Le système d’assemblage des panneaux de façade a permis de construire le reste de la façade au moyen d’éléments modulaires identiques, rédui- sant sensiblement le délai de construction. Baiyun Conference Center 1039-1045 Baiyun South Av. Baiyun District, Guangzhou (CN) Plaats_Localisation Guangzhou Administration Office of Major Public Construction Projects Opdrachtgever_Maître d’ouvrage BURO II | urban planning | architecture | enginee- ring, Roeselare Architect_Architecte Ney & Partners, Brussel_Bruxelles Studiebureau_Bureau d’études The 3rd Departement of Chinese Construction, Wuhan City Algemene aannemer_Entrepreneur général The 3rd Departement of Chinese Construction, Wuhan City Staalbouwer_Constructeur métallique Guangzhou Pearl River Engineering Construction Supervision Co. Controlebureau_Bureau de contrôle Foto’s_Photos : Philippe Van Gelooven

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=