info-steel-21

categorie E 218 Vivaldi tower Vivaldi is een kantoorgebouw in Amsterdam met een oppervlakte van 30.000 m 2 bruto en een ondergrondse parkeergarage voor 240 auto’s. Bovengronds bestaat het ontwerp uit 2 torens van 85 m hoog en een laagbouw. Voor de gevels op- teerde de architect voor een diagonale constructie (Diagrid) in staal. Gelet op de grote stijfheid van een dergelijke constructie, wordt de stabiliteit van het gebouw verzorgd door dit Diagrid, in combina- tie met de kernen. Aandachtspunt bij een gebouw als dit is de com- binatie van staal en beton als verticaal dragend element. De betonkernen hebben een lagere druk- spanning en daarmee een geringere verkorting dan de staalkolommen. Als remedie tegen deze situatie kreeg de staalconstructie een overlengte per verdieping van 25 mm. Daar waar de staalko- lommen dichtbij de kernen staan, is het Diagrid los gehouden van de kernen of daaraan opgehangen. Vivaldi tower Vivaldi est un immeuble de bureaux à Amsterdam d’une superficie brute de 30.000 m² avec un parking souterrain pour 240 voitures. En surface, le projet se compose de deux tours de 85 m de haut et d’un bâtiment bas. Pour les façades, l’architecte a choisi une construction diagonale (Diagrid) en acier. En rai- son de la grande rigidité d’une telle construction, la stabilité du bâtiment est assurée par cette structure Diagrid, en combinaison avec les noyaux. La combinaison de l’acier et du béton comme élé- ment vertical porteur est une question prioritaire dans un bâtiment comme celui-ci. Les efforts de compression dans les noyaux en béton sont plus faibles, entraînant une contraction plus réduite que celle des poteaux en acier. Pour remédier à cette situation, la structure en acier est plus longue de 25 mm par étage. Aux endroits où les poteaux en acier sont proches des noyaux, la structure Diagrid est indépendante ou suspendue à ceux-ci. Vivaldi Toren Drentestraat 20, Amsterdam (NL) Plaats_Localisation ING Real Estate Development, Den Haag Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Foster and Partners, London Bureau Bouwkunde Rotterdam, Rotterdam Architect_Architecte Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs, Rotterdam Studiebureau_Bureau d’études Derks Bouwmanagement Consultants, Leiden Controlebureau_Bureau de contrôle Strukton Bouw & Vastgoed, Maarssen Algemene aannemer_Entrepreneur général CSM, Hamont-Achel Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : CSM

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=