info-steel-21

categorie E 223 Tuibrug over de Flughafendamm In 2003 gaf de stad Bremen de opdracht voor de aanleg van een autosnelweg. Onderdeel van het tracé was een tuibrug van 311 m lang en 26 m breed. De brug loopt in lengterichting omhoog met een helling van 0,7%. De constructie bestaat uit twaalf dwarsdragers die met elkaar verbonden zijn door vijf kokervormige langsliggers. Tussen de assen 140 en 160 zit een versmalling in de breedte die ervoor zorgt dat de meest zuidelijke langsliggers in elkaar overgaan en samen één brede langsligger vormen. De brug wordt ter hoogte van de dwars- dragers ondersteund door kokervormige kolom- men in staalbeton. De tuien hebben een diameter die varieert van 147 tot 152 mm. De brug wordt met de pylonen verbonden door acht kabels aan weerszijden van het dek. De krachten worden hier overgebracht naar het betondek door middel van acht pendels. Pont à haubans sur la Flughafendamm En 2003, la ville de Brême a lancé un projet d’aménagement d’une autoroute. Un pont sus- pendu de 311 m de long sur 26 m de large fait partie du tracé. Le pont monte longitudinalement avec une pente de 0,7 %. La construction se compose de douze pièces de pont reliées entre elles par cinq poutrelles longitudinales creuses. Un rétrécisse- ment en largeur est situé entre les axes 140 et 160 pour permettre aux poutres longitudinales situées le plus au sud de se confondre et ne plus former qu’une seule poutre longitudinale plus large. À hauteur des pièces de pont, le pont est soutenu par des poteaux creux en béton armé. Les haubans ont un diamètre variant de 147 à 152 mm. Le pont est relié aux pylônes via huit câbles situés de part et d’autre du tablier. Les contraintes sont transmises ici au tablier en béton au moyen de huit suspensions. Tuibrug over de Flughafendamm Hochstrasse, Bremen (DE) Plaats_Localisation Amt für Strassen und Verkehr Bremen GPV - Bremergesellschaft fur Projektmanagement Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Meyer & Schubart, Wunstorf Ingenieurburö Grassel, Düsseldorf Studiebureau_Bureau d’études ARGE : Biffinger - Berger / Heinrich Hecker / Hochtief Victor Buyck Steel Construction, Eeklo Algemene aannemer_Entrepreneur général Victor Buyck Steel Construction, Eeklo Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : Victor Buyck Steel Construction

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=