info-steel-21

Eden Shopping Centre Het High Wycombe Town Centre Extension beslaat ruim 79.000 m 2 vloeroppervlakte. Naast winkel- ruimtes is er ook een bioscoopcomplex met 12 za- len en een nieuwe bowlingzaal voorzien. Voor de bouw werden grote hoeveelheden staal gebruikt. De aanwending van staal in flatgebouwen en win- kelruimtes is in het Verening Koninkrijk sinds de ja- ren ’70 sterk toegenomen. Vandaag de dag wordt meer dan 80% van de hoogbouw en meer dan 90% van de industriebouw in staal uitgevoerd. Dit is toe te schrijven aan meerdere factoren, zoals een betere kennis van staal als bouwmateriaal bij studiebureaus en architecten, een voortdurende marketing, en een beter inzicht in de brandwe- rendheid van staalstructuren. De focus gaat hier niet zozeer naar de structurele elementen, maar wel naar de brandlast. Centre commercial Eden Le HighWycombe Town Centre Extension couvre un peu plus de 79.000 m² de surface au sol. Outre des espaces commerciaux, il abrite également un com- plexe cinématographique de 12 salles et un nouveau club de bowling. De grandes quantités d’acier ont été mises en œuvre pour sa construction. L’utilisation de l’acier pour les immeubles à appar- tements et les espaces commerciaux a fortement augmenté au Royaume-Uni depuis les années 70. Aujourd’hui, plus de 80 % des bâtiments hauts et plus de 90 % des bâtiments industriels sont réalisés en acier. Différents facteurs sont à l’origine de cette évolution : la meilleure connaissance de l’acier comme matériau de construction dans les bureaux d’ingénieurs et d’architectes, un marke- ting constant, et une meilleure compréhension de la résistance au feu des structures en acier. Ici, l’attention se concentre davantage sur le risque d’incendie que sur les éléments structurels. Eden Shopping Centre High Wycombe (UK) Plaats_Localisation Multiplex Developments, Sydney Aldersgate Investments, Genève Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Haskoll, London Architect_Architecte Capita Symonds, Westminster London Studiebureau_Bureau d’études Multiplex Developments, Sydney Algemene aannemer_Entrepreneur général J.V. Victor Buyck Steel Construction / Hollandia, Eeklo Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : Victor Buyck Steel Construction / Hollandia categorie E 227

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=