info-steel-21

categorie A 27 SITA Sorteercentrum Sita recycling nam onlangs een nieuw sorteercen- trum voor niet-gevaarlijk afval van 40.000 m 2 in gebruik. Naast een aantal andere gebouwen en voorzieningen omvat het ook een sorteer- en recy- clagehal van 8.000 m 2 . Deze hal moest gerealiseerd worden als één grote open ruimte met een overspanning van 60 m, waar- door staal de voor de hand liggende keuze was. De grote overspanning werd gerealiseerd met een vakwerkspant met een gemiddelde hoogte van 2,4 m. Omdat gekozen werd voor een enkelvou- dige staalplaat als dakdichting, diende de dakhel- ling minimum 12% te bedragen. Het nadeel van een grote dakhelling is de toename van de spat- krachtwerking. Om deze te beperken werden aan de onderkant van de vakwerkspanten trekstaven aangebracht, waardoor een verdere optimalisatie van de spanten mogelijk werd. Centre de tri pour SITA Sita Recycling a récemment inauguré un nouveau centre de tri pour déchets non dangereux de 40.000 m². Outre différents bâtiments et équipe- ments, le site abrite également un hangar de tri et de recyclage de 8.000 m². Le hangar devant prendre la forme d’un grand espace ouvert avec une portée de 60 m, l’acier constituait donc le choix le plus logique. La grande portée est franchie grâce à une ferme en treillis d’une hauteur moyenne de 2,4 m. Une simple tôle d’acier ayant été choisie comme recou- vrement de toiture, la pente du toit devait être de 12 % au minimum. Le désavantage d’une forte pente réside dans l’augmentation des poussées latérales. Afin de limiter celles-ci, des tirants ont été placés en dessous des fermes en treillis, per- mettant également une plus grande optimisation des fermes. Sita Recycling Services Noorderlaan 600, Antwerpen Plaats_Localisation Sita Recycling Services, Beerse Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Vanhout & associés, Turnhout Architect_Architecte Studiebureau Van Hoorickx, Turnhout Studiebureau_Bureau d’études Bolckmans, Hoogstraten Algemene aannemer_Entrepreneur général BCM, Hoogstraten Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos: D. Van Huffel; Coolens & Deleuil (luchtfotografie)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=