info-steel-21

categorie A 41 Sportaccomodatie Het bouwprogramma voorzag naast de aanleg van twee voetbalvelden, de bouw van de sport- accomodatie van de voetbalclub met kleedka- mers, dienstlokalen en een zit- en staantribune. Het gebouw heeft een semi-industrieel karakter. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn begrip- pen als duurzaamheid, milieu, flexibiliteit en onderhoud. Op de basisstructuur van gewapend beton is een verdieping gebouwd met een staalskelet uit ko- lommen en Litzkaliggers als dakstructuur. Stalen dakvlakplaten (steeldeck), isolatie en waterdich- tingslaag maken de dakopbouw uit. Bouwen voor de toekomst kan niet los gezien worden van het begrip ‘duurzaam bouwen’. Naast de inplanting zijn de keuze voor eenvoudi- ge bouwvolumes en het gebruik van economisch en ecologisch verantwoorde materialen zoals staal hierbij doorslaggevend. Installations sportives Le programme constructif prévoyait l’aménage- ment de deux terrains de football, mais aussi la construction des installations du club: vestiaires, locaux de service, une tribune assise et debout. Le bâtiment possède un caractère semi-industriel. Les principaux points de départ du projet sont des notions telles que la durabilité, l’environnement, la flexibilité et l’entretien. La structure de base est en béton armé. L’étage qui vient s’y poser est constitué d’un squelette mé- tallique avec des poteaux et des poutrelles Litzka pour la structure du toit. La toiture est composée de panneaux de steeldeck, d’une isolation et d’une membrane d’étanchéité. Construire pour le futur est indissociable de la notion de ‘construction durable’. Outre l’implantation, le choix de volumes simples et l’emploi de matériaux comme l’acier, dictés par un souci économique et écologique, sont déterminants dans cette optique. Bouwen van voetbalaccomodatie Botestraat 98, Gent-Wondelgem Plaats_Localisation Stad Gent - Departement Facility Management Dienst Gebouwen, Gent Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Studiebureau DG&P, Lochristi Architect_Architecte Ingenieursbureau Norbert Provoost, Sint-Amandsberg Studiebureau P. Vandenberghe, Drongen Studiebureau_Bureau d’études Bouwonderneming Wyckaert, Gent Algemene aannemer_Entrepreneur général DEMA STEEL, Aalter Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : Gilbert Vanhecke

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=