info-steel-21

Uitbreiding politiecommissariaat Het ontwerp omvat de uitbreiding van een be- staand gebouw met 2 verdiepingen en een kelder- verdieping. Omdat het gebouw tijdens de werken volledig in gebruik moest blijven, met minimale hinder, werd geopteerd om een ‘brug’ over het gebouw en de parking heen te plaatsen met in het midden een verbinding die zou inpikken op de bestaande verticale circulatie. Door het concept van de stalen brug op stalen kolommen werd de oppervlakte van de bestaande twee niveau’s verdubbeld op één nieuw plateau. De metalen meccano van 120 ton werd boven het bestaande gebouw gemonteerd, waarna het kon worden afgewerkt. De V-vormen in de stalen structuur be- staan uit verschillende staalsoorten. De gevels zijn afgewerkt met geprefabriceerde sandwichpanelen, opgehangen aan de staalstructuur. Extension des bureaux de police Le projet concerne l’extension d’un bâtiment exis- tant de deux niveaux plus un niveau en cave. Le bâtiment devait pouvoir continuer à être utilisé durant les travaux, avec le moins de nuisances possible. C’est pourquoi le choix s’est porté sur la réalisation d’un ‘pont’ au-dessus du bâtiment et du parking, venant se greffer en son centre sur la circulation verticale existante. Ce concept de pont en acier sur des poteaux métalliques permet de doubler la surface des deux niveaux existants dans un seul nouveau plateau. Le meccano métallique de 120 tonnes a été monté sur le bâtiment exis- tant pour y être ensuite habillé. Les formes en V dans la structure métallique sont constituées de différentes sortes d’acier. Les façades sont parachevées au moyen de pan- neaux sandwich suspendus à la structure en acier. Politiecommissariaat - politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen Zuiderdijk 2, Wetteren Plaats_Localisation Dexia Bank, Brussel_Bruxelles Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Architect Geert Vieren, Wetteren Architect_Architecte De Paepe, Wichelen Studiebureau_Bureau d’études VMG - De Cock, Sint-Niklaas Algemene aannemer_Entrepreneur général Dugardein - de Sutter, Melle Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : Geert Vieren, architect categorie A 66

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=