info-steel-34

8 wonen _habiter ‘Wet 42’ – geprefabriceerde stalen passiefwoningen Aan deze historische verkeersader, waar de woonfunctie allang werd opgegeven en kantoren alomtegenwoordig zijn, hebben Synergy Interna- tional en Credibe het aangedurfd een driedubbele uitdaging aan te gaan. Ten eerste weer woningen toevoegen aan deze zakenwijk, en bovenop een van de kantoorgebouwen bovendien! Ten tweede de combinatie van nieuwbouw en renovatie. En ten slotte de ecologische uitdaging. Dit is ook BIM-Leefmilieu Brussel niet ontgaan, dat het ge- bouw als ‘Voorbeeldgebouw’ nomineerde op basis van welbepaalde criteria (met betrekking tot het energieconcept, de isolatie, de luchtdichtheid, de CO 2 -uitstoot, de keuze van materialen en technie- ken en het beheer van het gebouw). Gemengd karakter De realisatie van het project past in een ecologi- sche opknapbeurt van het onroerend goed van de opdrachtgever. Wat verklaart dat bij de exploitatie van het bestaande gebouw sloop en afval tot een minimum zijn beperkt. De ‘grijze’ energie van het gebouw zelf werd opnieuw gebruikt en het ge- ‘Loi 42’ - logements passifs préfabriqués en acier Dans cette artère historique que l’habitat a déserté depuis belle lurette au profit de l’omni- potence des bureaux, Synergy International et Credibe ont osé un triple pari. Tout d’abord, celui de réinjecter du logement dans ce quartier d’affaires, au sommet de l’un de ces immeubles de bureaux de surcroît! Ensuite, celui de la com- binaison construction neuve et rénovation. Et enfin, celui de l’écologie. Ce défi n’a pas échappé à l’IBGE-Bruxelles Environnement qui l’a nominé ‘Bâtiment Exemplaire’ en raison de critères précis et labelisés (concernant le concept énergétique, l’isolation, l’étanchéité à l’air, l’émission de CO 2 , le choix des matériaux et des techniques, la ges- tion de l’immeuble...). Mixité Le projet a été mené dans l’optique d’une revi- talisation du patrimoine immobilier du maître de l’ouvrage dans un contexte écologique. Ce qui explique l’exploitation de l’immeuble existant en minimisant démolitions et déchets. L’énergie ‘grise’ du bâtiment lui-même a été récupérée et 42 Wetstraat_rue de la Loi, Brussel_Bruxelles (BE) Plaats_Localisation Credibe, Brussel_Bruxelles (BE) Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Synergy International, Brussel_Bruxelles (BE) Architect_Architecte MC-carré, Louvain-la-Neuve (BE) Sicabel, Brussel_Bruxelles (BE) Studiebureau_Bureau d’études LithoMétal, Deux-Acren (BE) Sadef Belgium, Gits (BE) Staalbouwer_Constructeur métallique Tekst_Texte: Laure Eggericx Foto’s_Photos: Synergy International, Infosteel

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=