info-steel-36

Trophée Benelux de la Galvanisation 2013 Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2013 Schrijf uw project in! Zinkinfo Benelux nodigt u van harte uit om uw project in te schrijven voor de BTTV Trofee 2013.We zijn er rotsvast van overtuigd dat voor thermisch verzinken een mooie toekomst is weggelegd indien we samen met opdrachtgevers, architecten en ontwerpers inzetten op duurzaam en onderhoudsvriendelijk bouwen. Nieuwe opzet BTTV Trofee In plaats van één winnaar aan te duiden uit alle inzendingen, maakt de BTTV Trofee een onderscheid tussen vijf categorieën. Op deze manier ontstaat er een diversificatie en kunnen we doelgroepen helder identificeren. Per slot van rekening kan een woningbouwproject moeilijk worden vergeleken met een brug of een industriegebouw. Elke categorie zal meerdere nominaties en één winnaar tellen. Daarnaast zal Zinkinfo Benelux een boek uitgeven waarin alle projecten die aan de Trofee deelnemen zullen worden opgenomen. Op die manier ontstaat een mooi naslagwerk dat voor alle betrokkenen als een marketingtool kan worden gebruikt. Dit boek zal op een grote oplage worden gedrukt en ruim worden verspreid onder opdrachtgevers, architecten, constructeurs en al diegenen die belang hebben bij of geïnteresseerd zijn in de toepassingen van thermisch verzinkt staal en duplex-systeem in de bouw. Prijs Duurzaam Bouwen In de bouwwereld wordt duurzaam bouwen steeds belangrijker. Thermisch verzinken beschikt hierbij over sterke troeven. Daarom zal de jury uit alle inzendingen ook een Prijs Duurzaam Bouwen toekennen aan een project dat het best beantwoordt aan de huidige eisen op het vlak van milieuprestaties, duurzaamheid, onderhoud en recycling. U kan uw project aanmelden op onze website www.zinkinfobenelux.com of via email aan evi@zinkinfobenelux.com Bruno Dursin Algemeen Directeur Stichting Zinkinfo Benelux Inscrivez votre projet! InfoZinc vous incite à participer à l’édition 2013 du Trophée Benelux de la Galvanisation. Nous sommes convaincus que la galvanisation à chaud a un bel avenir devant elle si nous nous engageons ensemble avec les maîtres d’ouvrages, les architectes et les constructeurs à promouvoir la construction durable et la réduction des frais d’entretien. Nouvelle approche du Trophée Benelux de la Galvanisation Au lieu de désigner un seul lauréat à travers tous les projets reçus, le Trophée Benelux distingue plusieurs catégories. Ainsi, nous créons une diversification qui nous permet d’identifier clairement des groupes-cibles. D’ailleurs, comment pourrait-on comparer un logement individuel à un pont ou à un bâtiment industriel ? Chaque catégorie comptera plusieurs nominations et un lauréat. InfoZinc Benelux sortira un livre dans lequel tous les projets ayant participés au concours seront repris. Ainsi, nous disposerons d’une publication de qualité qui pourra être utilisé par tous les partis concernés comme outil de promotion. Le livre sera imprimé à grand tirage et sera diffusé parmi les maîtres d’ouvrage, architectes, constructeurs métalliques et tous ceux qui sont intéressés par les applications de la galvanisation à chaud et du système duplex dans le bâtiment. Prix de la Construction durable Dans le monde du bâtiment, la construction durable devient de plus en plus important. Dans ce domaine, la galvanisation à chaud dispose d’atouts majeurs. Aussi, le jury remettra-t-elle un Prix de la Construction Durable au projet qui répond le mieux aux demandes actuelles au niveau des performances environnementales, de la durabilité, de l’entretien et du recyclage. Vous pouvez inscrire votre projet sur notre site internet www.infozincbenelux.com ou par mail evi@zinkinfobenelux.com Bruno Dursin Directeur Général InfoZinc Benelux Winnaars-Lauréats 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=