info-steel-44

Niet alleen fysisch, maar ook visueel verbindt de uitbreiding zich met het bestaande notariaat. Omwille van de privacy van de cliënten keert de anderhalve opengewerkte zijde van het nieuwe volume zich naar de geborgen, wigvormige tussenruimte en het landschap aan het einde van de doodlopende straat. Door de omtrek van de gevelopening van de uitbrei- ding net zoals deze in het oorspronkelijke notariaat wit te omzomen, wordt het idee van verbinding van menselijke ingrepen verdergezet binnen een verder voornamelijk contrasterend concept. Het eenvoudige en strikt repetitieve karakter van de houten basisconstructie in geloogd Oregon Pine staat lijnrecht tegenover het massieve bakste- nen hoofdvolume. In tegenstelling tot de grote glasoppervlakken van de kijkkokers van het nota- riaat ten slotte, passen de Afzelia raamkaders van de spiegeldoos zich in het staccato ritme van de draagconstructie. L’extension n’est pas uniquement reliée au notariat existant physiquement, mais aussi visuellement. Pour des raisons de confiden- tialité des clients, le côté sesquialtère ajouré du nouveau volume est tourné vers l’espace intermédiaire abrité en sifflet et le paysage à la fin du cul-de-sac. En recouvrant de blanc le périmètre de l’ouverture de façade de l’exten- sion, à l’instar de celui du notariat existant, l’idée de connexion de l’intervention humaine se poursuit dans un autre concept, contrasté pour l’essentiel. Le caractère simple et strictement répétitif de la construction de base en pin d’Oregon est diamé- tralement opposé au volume principal en briques massives. Contrairement aux grandes surfaces vitrées du notariat, les châssis de fenêtre en afzelia s’intègrent dans le rythme heurté de la structure portante. Bestaand _Existant Uitbreiding _Extension 49

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=