info-steel-44

Uitstraling van een rollercoaster Het vrijwaren van de fietsverbinding tussen het centrum van Genk en Winterslag was vanaf dag één een belangrijk aandachtspunt bij de herinrichting van de Westerring. Aangezien er in wezen geen budget was om een eyecatcher neer te poten, was er ter hoogte van de Kuilenstraat initieel een fietstunnel voorzien. Toch opteerden het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) en de stad Genk uiteindelijk voor een brug, onder meer omdat Arteum Architects, studiebureau Grontmij en staalconstructeur CSM er toch in slaagden om met de beperkt beschikbare middelen en 210 ton staal een bouwkundig ‘statement’ te maken. De witte fietsersbrug valt vooral op door haar wervelend uitzicht. Ze kronkelt over de weg en krijgt zo de uitstraling van een rollercoaster. Toch was deze markante vormgeving niet het centrale uitgangspunt. De brug is als het ware in elkaar geweven omdat de beschikbare oppervlakte vrij beperkt was. Via Architectural Engineering - inge- nieurs en ontwerpers slaan de handen in elkaar om design en techniek te verenigen - kwamen Comme des montagnes russes Le maintien de la liaison cyclable entre le centre de Genk et Winterslag fut dès le départ un important point d’attention pour le réaménagement du Ring Ouest. Comme on ne disposait pas de budget pour réaliser une structure marquante, c’était un tunnel cyclable qui était initialement prévu à hauteur de la Kuilenstraat. Malgré cela, l’AWV et la ville de Genk optèrent finalement pour une passe- relle, notamment parce que Arteum Architects, le bureau d’études Grontmij et le constructeur métallique CSM avaient réussi à concevoir, dans la limite des moyens disponibles et avec 210 tonnes d’acier, un geste architectural fort. La passerelle blanche frappe surtout par son aspect ondoyant. Elle ondule au-dessus de la route et fait penser à des montagnes russes. Pourtant, cette forme particulière n’a pas été le point de départ de la réflexion. La passerelle est en réalité entrelacée parce que la surface dispo- nible était assez limitée. Grâce à l’Architectural Engineering - ingénieurs et architectes réflé- chissent ensemble pour allier design et technique 53

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=