info-steel-44

Stadspaviljoenen: nieuw openbaar landmark op heraangelegd plein Eén van de pleinen in Aalst die recent zijn heraangelegd, is de Hopmarkt, net naast de historische Grote Markt. Niet alleen het plein zelf werd aangepakt, er kwam ook een ondergrondse parkeergarage. Bovengronds verrezen twee opge- merkte paviljoenen in staal en glas, die het grote plein opdelen. De Hopmarkt lag er een aantal jaren verweesd bij. Nadat archeologische opgravingen voltooid waren, werd het plein niet meteen heraangelegd, met als gevolg dat het lange tijd niet méér dan een onverharde parkeerplaats was. De gebouwen rond het plein geven een eerder chaotische archi- turale indruk met een mix van laag- en hoogbouw. De nood om deze plek een stedelijke uitstraling te geven enerzijds en een mobiliteits- en parkeer- probleem anderzijds lagen aan de basis voor de herinrichting. De herinrichting van de Hopmarkt behoort tot een masterplan dat een ruimere buurt wil opwaarde- ren. Architect Bruno Poelman van Jaspers-Eyers: “We opteerden ervoor om de beleef- en bruik- baarheid van het nieuwe verkeersluwe plein te optimaliseren door er twee gebouwen te ontwer- pen die door de stad worden gebruikt voor allerlei (openbare) activiteiten.” Pavillons de la ville : nouveau point de repère sur la place réaménagée La Hopmarkt, qui se situe juste à côté de la Grand- Place historique, est l’une des places qui ont été récemment réaménagées à Alost. Les travaux concernaient non seulement la place proprement dite mais un parking souterrain a également été aménagé. A la surface, deux pavillons constitués d’acier et de verre se dressent et subdivisent la Grand-Place. La Hopmarkt est restée plusieurs années à l’aban- don. Auparavant, les fouilles archéologiques n’étaient pas directement suivies d’un réaména- gement, de sorte que la place fut longtemps un parking non asphalté. Les bâtiments entourant la place donnent une impression architecturale plutôt chaotique avec une combinaison de constructions basses et de hauts bâtiments. Le besoin de donner à cette place un rayonnement urbain d’une part, et, d’autre part, de résoudre le problème de mobilité et de stationnement est à la base du réaménagement. Le réaménagement de la Hopmarkt fait partie d’un plan maître destiné à revaloriser un quartier plus étendu. Bruno Poelman, architecte chez Jaspers- Eyers : « Nous avons, pour cela, choisi d’optimiser la convivialité et l’utilité de la place à trafic limité en y érigeant deux bâtiments utilisés par la ville pour toutes sortes d’activités (publiques). » Hopmarkt, Aalst Plaats_Localisation Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Aalst Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Jaspers & Eyers, Brussel Architect_Architecte Arcade, Antwerpen Studiebureau_Bureau d’études SECO, Brussel Controlebureau_Bureau de contrôle MBG, Mechelen Algemene aannemer_Entrepreneur général ASK-Romein, Malle Staalbouwer_Constructeur métallique tekst_texte: Sofie De Vriese, Infosteel / AM Projects (ondergrondse parkeergarage) foto’s_photos: © Jaspers-Eyers Architects - Photography Philippe van Gelooven © Henderyckx - Soetaert-Soiltech (p.70) ArcelorMittal Projects (p.70-71) rendering : © Jaspers-Eyers Architects (p.66) stedenbouw _urbanisme 66

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=