info-steel-44

werf _chantier Emiel Van Dorenlaan 144, Genk Plaats_Localisation Stad Genk Opdrachtgever_Maître d’ouvrage BEL architecten (TV BEL / Ney & Partners) Architect_Architecte Ney & Partners, Bruxelles-Brussel Studiebureau_Bureau d’études Bureau Bouwtechniek, Antwerpen Projectondersteuning uitvoering _Assistance projet exécution Cordeel, Hoeselt Algemene aannemer_Entrepreneur général Janssens Metaalconstructies, Bocholt Staalconstructeur_Constructeur métalique tekst_texte: Ney & Partners beelden_images: Ney & Partners, Janssens Sportcentrum Genk De nieuwe sporthal, eigenzinnig ontwerp van Bel Architecten, gaat een interessante relatie aan met het beschermde zwembad ontworpen door ir. André Paduart. Het dak van de hal bestaat uit een gewelfde staalstructuur met overspanningen tot 37,5 m. De sporthal meet 80 bij 60 m en is 18 m hoog. Ze is opgedeeld in twee sportzalen met centraal er tussenin de inkomhal met cafetaria, kleedkamers en berging. Alle zaalsporten kunnen er uitgeoefend worden en er zijn 1000 zitplaatsen. De dakstructuur is opgebouwd uit drie booggewel- ven die de sportvelden met één beweging over- spannen. De dakstructuur is opgedeeld in twee delen. Het onderste deel van de buitenstructuur, die deels een grondkerende functie heeft, wordt in beton voorzien. Het bovenste deel wordt in staal gebouwd. Hierdoor wordt een lichte constructie mogelijk die de vervormingen makkelijker onder controle houdt en de lasten op de fundering beperkt. Bovendien laat een stalen oplossing ook toe om de technieken en akoestische elemen- ten in te werken. Op deze manier ontstaat een schijnbaar eenvoudige buitenschil waarin zowel waterdichting, isolatie, structuur, verlichting, brandveiligheid en akoestiek geïntegreerd worden. Een monumentale trap vertrekt vanuit de inkomhal naar een lobby met uitzicht over de speelvelden. Centre sportif Genk Le nouveau centre sportif, un projet de Bel Architecten, établit une relation intéressante avec la piscine couverte conçue par l’ing. André Paduart. Le toit du hall est composé d’une structure en acier voûtée avec des portées mesurant jusqu’à 37,5 m. Le hall sportif mesure 80 sur 60 m pour une hauteur de 18 m. Il est subdivisé en 2 salles de sports et le hall d’entrée avec cafétéria, vestiaires et débarras se situe entre les deux Le hall peut accueil- lir tous les sports en salle et compte 1000 places assises. La structure du toit est constituée de trois arcades qui enjambent les terrains de sport d’un seul mouvement. La structure du toit se compose de deux parties. La partie inférieure de la structure extérieure, qui assure partiellement une fonction de soutènement, est en béton. La partie supérieure est constituée d’acier. Par conséquent, une construction légère qui contrôle les distorsions plus facilement et limite les charges sur la fondation est possible. En outre, une solution en acier permet également d’exercer une influence sur les techniques et les éléments acoustiques. De cette manière, on crée une enveloppe simple apparente dans laquelle l’étanchéité, l’isolation, la structure, l’éclairage, la sécurité incendie et l’acoustique sont intégrés. Un escalier monumental conduit du hall d’entrée à un hall avec vue sur les terrains de sport. 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=