info-steel-48

Hoofdkantoor DECA Packaging Group Het nieuwe gebouw is één robuust volume. Voor de hoofdstructuur werden prefab beton- nen elementen aangewend. Voor substructuren is op verschillende plaatsen een staalstructuur toegepast. Bijvoorbeeld aan de entreepatio van het noordelijke kantoorgedeelte en ter plaatse van de laaddokken aan de noordkant van het gebouw. Ook de bewegende zonwering is opgebouwd met een staalstructuur. De uitwer- king van de gevel is echter de plek bij uitstek waar staal als bouwmateriaal is toegepast. Samen met producent ArcelorMittal werd een gevel op maat ontworpen. In dit project werd geen standaard metalen gevel toegepast, maar werd samen met de opdrachtgever beslist de gevel te verbijzonderen. Uiteindelijk bestaat de gevel uit een combinatie van 3 verschillende geplooide stalen gevelprofielen. Door de punt- profielen in verschillende hoeken te voorzien, ontstaat een spel van licht en hoewel het Siège de DECA Packaging Group Le nouveau bâtiment constitue un volume robuste unique. Pour la structure principale, des éléments en béton préfabriqué ont été utilisés. Pour les sous-structures, une structure en acier a été utilisée à différents endroits. Par exemple, au niveau du patio d’entrée de la partie nord des bureaux et à l’endroit des docks de chargement du côté nord du bâtiment. De même, le pare-so- leil mobile a été construit au moyen d’une struc- ture en acier. Le développement de la façade est toutefois le lieu par excellence où l’acier a été utilisé comme matériau de construction. Avec le producteur ArcelorMittal, une façade a été conçue sur mesure. Dans ce projet, aucune façade métallique standard n’a été utilisée, mais il a été décidé de particulariser la façade de concert avec le donneur d’ordre. Finalement, la façade est constituée d’une combinaison de 3 profilés de façade en acier pliés. En prévoyant les profilés ponctuels dans différents angles, on Toekomstlaan 28, Industriezone Wolfstee, Herentals Plaats_Localisation DECA Packaging Group, Herentals Opdrachtgever_Maître d’ouvrage 2DVW Architecten, Antwerpen Architect_Architecte Van Maercke, Kluisbergen Studiebureau_Bureau d’étude E2B - Experience 2 Build, Westerlo Controlebureau_Bureau de contrôle Van Maercke, Kluisbergen Algemeen aannemer_Entreprise général Ament metaalbewerking, Kinrooi Staalbouwer_Constructeur métallique Habemo, As Gevels in staal_Façades en acier ArcelorMittal Overige Infosteel-leden_Autre membres d’Infosteel Klaas Verdru Foto’s_Photos CATEGORIE F nominatie _nomination 106

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=