info-steel-48

Brandweerkazerne van Charleroi De inplanting van het gebouw resulteert uit een studie die het geheel wilde afstemmen op de eigenheid van de site: een groot niveauverschil, naburige gebouwen, toegangswegen, een slappe bodem, oriëntatie (met het oog op zond en wind), enzovoort. De noord-zui- das maakt van de horizontale circulatievoorziening, die benadrukt wordt door het geheel van verticale circulatievoorzieningen, de effectieve hoofdader van het project. Op die manier definieert hij de oriën- tatie van het gebouw. In het verlengde van deze as bevindt zich de oefentoren, ingeplant voorbij de interventieroute op de kruising van de noord-zuidas en de as van toegangswegen voor interventievoer- tuigen. De ronde vorm van het hoofdgebouw komt rechtstreeks voort uit het tracé van de interventie- voertuigen. Er zijn twee circulatieroutes voorzien: een interne route voor terugkerende voertuigen en een externe route voor vertrekkende voertuigen. Om te vermijden dat ze elkaar kruisen, zorgt de ronde vorm ervoor dat er binnenin de hal geen manœuvres Caserne des pompiers de Charleroi L’implantation du bâtiment est le résultat d’une étude visant à combiner les réponses aux contraintes données par le site : grande dénivellation, voisinage, voies d’accès, faible portance du sol, orientation des vents, orien- tation solaire, etc. L’axe nord-sud fait de la circulation horizontale principale, ponctuée par l’ensemble des circulations verticales, la véritable colonne vertébrale du projet. Il définit ainsi l’orientation du bâtiment. Dans la perspective de cet axe se trouve la tour d’exercice, plantée au-delà de la route d’in- tervention au croisement de cet axe nord-sud et de l’axe de la voirie d’accès des véhicules d’intervention. La forme ronde du bâtiment principal découle directement du tracé des flux des véhicules d’intervention. Deux voies de circulation sont prévues : l’une, interne, pour les retours d’intervention et l’autre, externe, pour les départs d’intervention. Pour Rue de la Tombe 112, Marcinelle Plaats_Localisation Ville de Charleroi, Charleroi Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Samyn and Partners, architects & engineers, Bruxelles Architect_Architecte Ingenieursbureau Meijers, Wilrijk Studiebureau_Bureau d’étude SECO, Bruxelles Controlebureau_Bureau de contrôle Thomas & Piron, Opont (Paliseul) Algemeen aannemer_Entreprise général Tamco Metallic Construction, Tamines Staalbouwer_Constructeur métallique Metalprojects, Overpelt Gevels in staal_Façades en acier Galva Power Overige Infosteel-leden_Autre membres d’Infosteel Ghislain André, Alejandro Chichizola (Samyn and Partners) Foto’s_Photos CATEGORIE A nominatie _nomination 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=