info-steel-48

Sportcentrum Genk De nieuwbouw omvat een dubbele sportzaal met een oppervlakte van 4.800 m² met centraal er tussenin de dienstruimtes en tribunes. De dakstructuur bestaat uit drie booggewelven, loodrecht op deze indeling waarin stabiliteit, akoestiek en daglichttoetreding samen worden opgelost. De bijzondere dakstructuur geeft de nieuwbouw een eigen identiteit die in dialoog treedt met het opmerkelijke schaaldak van het bestaande zwembad. Geïnspireerd door het dak van het zwembad werd in eerste instantie aan een betonnen schaaldak gedacht voor de nieuwbouw. Het integreren van dakkoepels voor daglichttoetreding, akoestische absorp- tie en technieken bleek hier echter niet mee combineerbaar. Bovendien was dit financieel een bijzonder moeilijke oefening. De uitwerking van de structuur in staal bood wel het voordeel dat de randvoorwaarden van alle disciplines geïntegreerd konden worden. Centre sportif de Genk La nouvelle construction comprend une salle de sport double de 4.800 m² dont les deux parties sont séparées par des espaces de service et des tribunes. La structure du toit se compose de trois voûtes en plein cintre, perpendiculaires à cette disposition dans laquelle la stabilité, l’acoustique et l’éclairage naturel ont été résolus ensemble. La structure spéciale du toit confère à la nouvelle construction une identité propre qui dialogue avec la toiture en voile mince remarquable de la piscine existante. En s’inspirant du toit de la piscine, on avait d’abord pensé à une toiture en voile mince en béton pour la nouvelle construc- tion. L’intégration de coupoles de toit pour l’éclairage naturel, l’absorption acoustique et les techniques semblaient toutefois ne pas pouvoir être combinées ici. En outre, ceci était un exercice particulièrement difficile sur un plan financier. L’élaboration de la structure en acier présentait toutefois l’avantage de pouvoir intégrer les Emiel Van Dorenlaan 144, Genk Plaats_Localisation Autonoom gemeentebedrijf Genk, Genk Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Bel Architecten, Antwerpen Architect_Architecte Ney & Partners, Brussel Studiebureau_Bureau d’étude Cordeel Hoeselt, Hoeselt Algemeen aannemer_Entreprise général Janssens, Bocholt Staalbouwer_Constructeur métallique WVH Gevelprojecten, Oirschot (NL) Gevels in staal_Façades en acier Joris Ide, SCIA (Software) Overige Infosteel-leden_Autre membres d’Infosteel Luca Beel, Janssens Foto’s_Photos VOORGELAKT-PRELAQUE CATEGORIE A nominatie _nomination 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=