info-steel-48

Faculteitsbibliotheek UGent De nieuwe vakgroepbibliotheek voor de vakgroep Architectuur en Stedenbouw aan de Universiteit van Gent is opgevat als een groot paviljoen-achtig meubel met drie verdiepingen, dat de ruimte onder het balkon in de voormalige practicumzaal inneemt. De perimeter van de bibliotheek wordt gevormd door kasten, met andere woorden door boeken zelf. Zowel de uitleenbare boeken van de bibliotheek als het depot-materiaal worden daarvoor zichtbaar opgesteld in de centrale ruimte. De kastenpe- rimeter heeft een specifiek maatsysteem dat de bibliotheek en activiteitenruimte organi- seert. Door op het ritme van de perimeter een hekwerk te schuiven wordt de collectie wel of niet toegankelijk, om zodoende de boeken te beschermen bij andere activiteiten, zoals recep- ties en lezingen, zonder hun intrinsieke kwaliteit voor de ruimtebeleving te verliezen. Met een hart-op-hart afstand van 1 m profileren slanke stalen vinnen van 6 mm dikte zich als de portie- ken van een rondgang die vele functies in zich Bibliothèque de la faculté UGent La nouvelle bibliothèque destinée au département Architecture et Urbanisme de l’Université de Gand a été conçue comme un grand meuble à trois étages ressemblant à un pavillon qui occupe l’espace sous le balcon de l’ancienne salle de pratique. Le périmètre de la bibliothèque est délimité par des armoires, en d’autres termes par des livres. Tant les livres en prêt de la bibliothèque que le matériel de dépôt sont placés de manière visible dans l’espace central. Le périmètre des armoires comporte un système de mesure spécifique qui organise la biblio- thèque et l’espace d’activité. En glissant une grille au rythme du périmètre, la collection est accessible ou non afin de protéger les livres lors d’autres activités, comme des réceptions et des lectures, sans qu’ils perdent leur qualité intrinsèque pour l’impression d’espace. Avec un entraxe de 1 m, de fines ailettes en acier d’une épaisseur de 6 mm se profilent comme les portiques d’un mouvement circulaire qui comporte de nombreuses fonctions. Non seulement le meuble est un catalyseur pour les Jozef Plateaustraat 22, Gent Plaats_Localisation Universiteit Gent, Gent Opdrachtgever_Maître d’ouvrage OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brussel Architect_Architecte Util Structuurstudies, Brussel Studiebureau_Bureau d’étude Aelbrecht Maes, Gent Algemeen aannemer_Entreprise général Aelbrecht Maes Metaalconstructies, Gent Staalbouwer_Constructeur métallique Bas Princen Foto’s_Photos CATEGORIE C laureaat _lauréat_cat.C Specifieke elementen in staal - Eléments spécifiques en acier 46

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=