info-steel-48

boogportieken van ongeveer 14 meter hoog, die gepositioneerd zijn volgens de diagonalen van het 20 x 20 meter grote vierkant en waarvan het algemene dessin aansluit bij de vorm van de kuip. Aan deze twee hoofdstructuren zijn vier perifere trekkers opgehangen (aan de kuip), alsook een centrale trekker die de kuip overspant. Deze bieden elk voldoende steun aan de betonplaat die de kuip draagt. Naast deze hoofdstructuur is een slanke secundaire structuur voorzien waarop een bekleding in geplooid metaal verankerd is. De perforatiegraad van deze bekleding is uitvoerig bestudeerd om ervoor te zorgen dat het kuipvo- lume optimaal benadrukt wordt via de nachte- lijke verlichting. Deze gevelstructuur omvat ook diagonalen die enerzijds als hangstangen voor de betonplaat en anderzijds als windverband funge- ren. De kuip, die een diameter van 17 m heeft voor 11 m hoogte, bestaat eveneens uit staal en is grotendeels opgebouwd uit een plaat van 6 mm, goed voor een totaal gewicht van +/- 75 ton. Ze is volledig gefabriceerd op de begane grond, vervol- gens omhoog gehesen en tot slot – op 40 meter hoogte – op het betonplateau gezet. de l’ouvrage. Celle-ci est composée de deux portiques en arc d’environ 14 m de hauteur positionnés selon les diagonales du carré de 20 m x 20 m et dont l’épure générale épouse la forme de la cuve. A ces deux structures principales sont suspendus quatre tirants périphériques à la cuve et un tirant central la traversant, constituant chacun autant d’appuis pour la dalle en béton supportant la cuve. En plus de cette structure principale, une structure secondaire élancée permet le support d’un important bardage en métal déployé dont le maillage a été étudié pour garantir une mise en valeur de la cuve lors de son éclairage nocturne. Cette structure de façade intègre également des diagonales servant à la fois de suspente pour la dalle en béton et de contreventement. La cuve, d’un diamètre de 17 m pour 11 m de hauteur, est également en acier et constituée majoritaire- ment d’une tôle de 6 mm, pour un poids total de +/- 75 t : elle a été entièrement fabriquée au sol puis hissée et déposée sur la table en béton à 40 m d’altitude. CATEGORIE C 57

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=