info-steel-48

clad-racking-principe voor toe. Zo’n clad-rack bestaat uit een vlakke betonplaat waarop een volledige rekstructuur uit gegalvaniseerd koudgevormd staal is gebouwd. Die dient als opslagruimte én als gevelstructuur om de gevelbekleding tegen te plaatsen. Met clad-rac- king werd een winst geboekt van 30% ten opzichte van de klassieke bouwmethodes. Er is immers veel minder staal nodig om hetzelfde bouwvolume en dezelfde opslagcapaciteit te creëren. De harde elementaire bouwvolumes krijgen hun architecturale kwaliteit door de toevoeging van een tweede gevel. Deze tweede gevel, samengesteld uit stalen uitkragingen, wordt aan de west- en zuidzijde opgevat als een groene gevel die zich als een slang rond de overkragende terrassen van het low-bay gebouw krult en symbool staat voor de ecolo- gische betekenis van de constructie en de connectiviteit van de groene gevel met het groene park. de design a appliqué le principe clad-racking. Un tel clad-rack est constitué d’une dalle en béton plate sur laquelle une structure d’éta- gère complète en acier galvanisé à froid est construite. Celle-ci sert d’espace de stockage et de structure de façade pour placer le revêtement de façade contre celle-ci. Avec le clad-racking, on réalise une économie de 30 % par rapport aux méthodes de construction classiques. En effet, il faut beaucoup moins d’acier pour créer le même volume de construction et la même capacité de stockage. Les volumes de construc- tion élémentaires durs obtiennent leurs qualités architecturales par l’adjonction d’une deuxième façade. Cette dernière, composée de porte-à- faux en acier, est conçue à l’ouest et au sud comme une façade verte qui ondule comme un serpent autour des terrasses en surplomb du bâtiment low-bay et est le symbole de la signi- fication écologique de la construction et de la connectivité de la façade verte avec le parc vert. 99

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=