info-steel-51

De vier zijden van de koepel vormen een snijvlak met de schuine glazen vlakken, zodat de dakran- den over hun ganse omtrek horizontaal blijven. De dakranden liggen op hetzelfde niveau als de kroonlijsten van de drie vleugels van het gebouw. Kleine elementen in trekspanning worden om de twee bogen in de dwarsrichting geplaatst. Ze liggen boven de horizontale kabels, dragen het stalen raster en beperken de totale doorbuiging van het dak. De overblijvende horizontale krach- ten worden gestabiliseerd door betonplaten die verbonden zijn met de massieve torenvormige trapschachten. Het dak van dit overdekt plein is ongeveer 42 m breed (aan de straatzijde), ongeveer 17 m (aan de achterzijde) en heeft een totale lengte van onge- veer 36 m. Het constructiestaal heeft een kwaliteit van S355 en S355 J2H. Les quatre côtés du dôme forment une intersec- tion avec des plans en verre inclinés, de manière à ce que les bordures de la toiture restent horizon- tales sur tout le pourtour. Les bords de la toiture sont au même niveau que les corniches des trois ailes du bâtiment. De petits éléments en traction sont placés toutes les deux arches dans la direc- tion transversale. Situés au-dessus des câbles horizontaux, ils supportent la résille métallique et permettent la réduction de la flèche totale de la toiture. Les forces horizontales restantes sont stabilisées par les dalles en béton armé reliées aux cages d’escaliers massives en forme de tours. La toiture du parvis couvert mesure environ 42 m de large (côté rue), environ 17 m (à l’ar- rière) avec une longueur d’environ 36 m. Les nuances d’acier S355 et S355 J2H sont utilisés pour les éléments structurels. 27

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=