info-steel-51

Loopbrug Wiltheimvleugel van het MNHA Twee panden en twee afdelingen van het museum van het hoofdgebouw van het Nationaal Museum voor Geschiedenis en Kunst (MNHA) verbinden met de Wiltheimvleugel, bestaande uit 3 wonin- gen met vloeren op een verschillend niveau: dat was de uitdaging van het project gelegen in de beschermde sector van de stad Luxemburg. Om dit te verwezenlijken werd gekozen voor de bouw van een loopbrug over twee verdiepingen met een hoogte van 8 m ter vervanging van de bestaande overkapping. De keuze van de architecten, die uitgesproken eigentijds mag genoemd worden, zorgt ervoor dat deze verbindingen tussen twee historische gebouwen door haar lichtheid en transparantie vrijwel onzichtbaar zijn. Het dragend raamwerk van de beglazing staat los van de struc- tuur van de vloeren, zodat trillingen in het glas voorkomen kunnen worden. Aan de randen meten de samengestelde rechthoekige profielen van het raamwerk 110 x 80 x 10 mm in roestvast staal 304 voor een overspanning van 4 m. De houten vloeren van de loopbrug bekleed met eiken parket staan dwars op de randliggers. De zichtbare ligger van 80 x 120 x 10 mm in roestvast staal 304 omvat een stalen buis van 50 x 80 x 5 mm in een kwaliteit S235. Rue Wiltheim, Vieille Ville, Luxembourg Plaats_Localisation Fonds de Rénovation de la Vieille Ville, Luxembourg Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Architecture et Environnement, Luxembourg Architect_Architecte INCA Ingénieurs Conseils Associés, Niederanven Studiebureau_Bureau d’études Secolux, Leudelange Controlebureau_Bureau de contrôle Constructions Métalliques Guy Gardula & Associés, Ehlerange Staalbouwer_Constructeur métallique INCA, Secolux Infosteel-leden_Membres d’Infosteel Foto’s_Photos: INCA Ingénieurs Conseils Associés Passerelle aile Wiltheim du MNHA Relier deux immeubles et deux sections muséo- graphiques du bâtiment principal du Musée National d’Histoire et d’Art (MNHA) à l’aile Wiltheim composée de 3 maisons avec plan- chers de niveaux différents, tel était l’enjeu du projet situé dans le secteur protégé de la Ville de Luxembourg. A cette fin, il a été opté pour la réalisation d’une passerelle à deux niveaux d’une hauteur de l’ordre de 8 m en remplace- ment du passage voûté existant. Le choix archi- tectural, résolument contemporain, rend de par sa légèreté et transparence cette liaison entre deux immeubles historiques presque invisible. La structure de support du vitrage est indépen- dante de la structure de support des planchers afin d’éviter les vibrations dans le vitrage. En rive, les profilés rectangulaires reconstitués de la structure du support du vitrage ont une dimen- sion de 110 x 80 x 10 mm en acier inoxydable 304 pour une portée de 4 m. Les planchers de la passerelle en bois revêtus de parquet en chêne portent transversalement sur des poutres mixtes de rive, à savoir que la poutrelle visible de dimensions 80 x 120 x 10 mm en acier inoxy- dable 304 intègre un tube de dimensions 50 x 80 x 5 mm en acier S235. 36

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=