info-steel-51

Sporthal in Frisange Deze sporthal die plaats biedt aan 1.400 toeschou- wers en een bruto volume heeft van ongeveer 38.000 m 3 omvat verschillende sportieve en onthaalfuncties voor een aantal verenigingen. De overdekte sportzaal heeft de vorm van een scheef parallellepipedum met een schuin aflopend plat dak, wat de constructie de nodige dyna- miek bezorgt en symbool staat voor zijn dubbele hoogte die ruimte laat voor spelers op het terrein en toeschouwers in de tribunes. De sporthal (50 x 36 m) wordt gekruist door een onderspannen ligger gevormd door een breedflensprofiel HEA550 en een onderspanning gerealiseerd door middel van een ronde buis van 139,7 mm doorsnede en een dikte van 16 mm. Het ganse raamwerk is uitgevoerd met staal, kwaliteit S235. De HEB240 kolommen met een beperkte doorsnede laten een maximum aan gefilterd licht doorheen een speci- fieke glazen wand in honingraatstructuur door. De schuine hoek waarin de kolommen staan roept een gevoel van beweging en dynamiek op, overeen- komstig de functie van de zaal. De stabiliteit van het verticaal vlak wordt verzekerd door de gecom- bineerde werking van betonwanden en de dubbele vakken van windverbanden in de gevel. 10, Munnerefestrooss, Frisange Plaats_Localisation Administration Communale de Frisange, Frisange Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Theisen Architectes, Luxembourg Architect_Architecte B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils, Senningerberg Studiebureau_Bureau d’études Secolux, Leudelange Controlebureau_Bureau de contrôle Tralux Construction, Bettembourg Algemeen aannemer_Entrepreneur général C.M. Seitz, Ellange Staalbouwer_Constructeur métallique Engstier & Schäfer, Schmelz-Saar (DE) Gevelbouwer_Constructeur façades B.E.S.T., Secolux Infosteel-leden_Membres d’Infosteel Foto’s_Photos: B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils / Theisen Architectes Hall de sports à Frisange Ce complexe pouvant accueillir 1.400 personnes et d’un volume brut d’environ 38.000 m 3 comporte plusieurs fonctions spor- tives et d’accueil de diverses associations. La salle du terrain de jeux couvert adopte la forme d’un parallélépipède penché au toit mono-pente, ce qui dynamise la construction et symbolise sa double hauteur reliée aux niveaux du public et des joueurs. Le hall (50 x 36 m) est franchi par une poutre sous-tendue constituée d’une membrure de section HEA550 et d’une sous-tension réalisée avec un tube circulaire de section 139,7 mm et de 16 mm d’épaisseur. L’ensemble de la charpente est réalisé avec de l’acier de nuance S235. Les poteaux de section réduite HEB240 permettent de maximiser la luminosité tamisée offerte par une paroi vitrée spécifique en nid d’abeilles. L’inclinaison des poteaux induit l’idée de mouvement et de dynamisme en parfaite adéquation avec la fonction de la salle. La stabilité du plan vertical est assurée par le fonctionnement combiné des voiles en béton et de la double palée de contreventements en façade. 38

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=