info-steel-51

Data Center Energie Het Data Center Energie in Bissen kadert in zijn stedenbouwkundige context en onderscheidt zich in het bedrijventerrein van Klengbousbierg door zijn gevel van polycarbonaat. Om de servers van het Data Center te koelen werd een koelcentrale geïnstalleerd. Het technisch concept van deze centrale gaat uit van koude- productie door middel van absorptiekoelma- chines die van thermisch oogpunt gezien, gevoed worden met de uitlaatstoom van de installatie voor afvalhout van Kiowatt (productie van pellets), die zich op dezelfde site bevindt. De nuttige oppervlakte bedraagt 542 m 2 . Het gebouw zelf wordt gekenmerkt door een staal- constructie en zichtbeton. De staalstructuur beantwoordt perfect aan de specifieke eisen van de koudecentrale. Staal maakt het mogelijk over een natuurlijke verlichting te beschikken dankzij de combinatie met de gevel in poly- carbonaat. Verder laat de staalstructuur met vrije overspanningen en talloze geïntegreerde accessoires toe optimaal gebruik te maken van de ruimte. Een nauwe samenwerking tussen de architect en technische knowhow vormde de basis van een hoogstaand technisch project. Zone industrielle, Bissen Plaats_Localisation Data Center Energie, Bissen Opdrachtgever_Maître d’ouvrage g+p muller architectes, Luxembourg Architect_Architecte INCA Ingénieurs Conseils Associés, Niederanven Studiebureau stabiliteit_Bureau d’études stabilité Goblet - Lavandier & Associés, Luxembourg Studiebureau technieken_Bureau d’études techniques C.M. Seitz, Ellange Staalbouwer_Constructeur métallique INCA Infosteel-leden_Membres d’Infosteel Foto’s_Photos: g+p muller architectes, Levygraphie Data Center Energie Le Data Center Energie à Bissen s’inscrit dans son contexte urbanistique et se démarque par sa façade en polycarbonate dans la zone arti- sanale et commerciale de Klengbousbierg. Pour refroidir les serveurs du Data Center, une centrale frigorifique est installée. Le concept technique de cette centrale repose sur la production de froid au moyen de machines frigorifiques par absorp- tion qui sont alimentées, côté thermique, par la vapeur d’échappement de l’installation de valori- sation de bois de Kiowatt (production de pellets), qui se trouve sur le même site. La surface utile est de 542 m 2 et le type de construction se caractérise par une structure métallique et béton apparent. La structure métallique répond parfaitement au besoin spécifique de la centrale de production de froid, l’acier permet de disposer d’un éclairage naturel grâce à la combinaison avec la façade en polycarbonate. En outre, la structure métallique permet une utilisation opti- male de l’espace avec des portées libres et l’uti- lisation de nombreux accessoires intégrés. Une étroite collaboration entre architecte et génie technique a constitué la base pour le succès d’un projet de nature technique. 43

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=