info-steel-55

Twee koepels in het Osterriethhuis Het Osterriethhuis bevindt zich centraal op de Meir te Antwerpen en dateert van de 15de eeuw. Het gebouwencomplex heeft vele trans- formaties ondergaan en werd tot 2013 gebruikt als bankkantoor. De twee nieuwe koepels passen binnen de herbestemming van het gebouw tot een combinatie van handel, wonin- gen en kantoren. Essentieel in de herbestemming van het gebouw zijn de twee binnenkoeren. Ze zijn het centrale punt en zorgen ervoor dat de verschil- lende vleugels van het gebouw onderling met elkaar verbonden zijn en dat het gehele gebouw als een eenheid ervaren wordt. Bij het ontwerp is het van groot belang de koepels, een hedendaags concept van ingenieurskunde, in te passen in de historische architectuur van het gebouw. De twee binnenkoeren hebben historisch gezien niet dezelfde rol en status binnen het gebouw. De eerste binnenkoer is een centraal punt in het gebouw en is omgeven met de meeste Deux coupoles dans la maison Osterrieth La maison Osterrieth occupe une place centrale sur le Meir à Anvers et date du 15ème siècle. Le complexe de bâtiments a subi de nombreuses transformations et a été utilisé comme agence bancaire jusqu’en 2013. Les deux coupoles neuves s’inscrivent dans la nouvelle destination du bâtiment qui combine commerces, apparte- ments et bureaux. Un élément essentiel dans la nouvelle destina- tion du bâtiment est constitué par les deux cours intérieures. Elles en sont le point central et font en sorte que les différentes ailes du bâtiment sont reliées mutuellement et que la totalité du bâtiment est ressentie comme une unité. Lors de la conception, il est très important d’inscrire les coupoles, un concept contemporain de sciences de l’ingénieur, dans l’architecture historique du bâtiment. Les deux cours intérieures n’ont pas, historiquement, le même rôle et le même statut à l’intérieur du bâtiment. La première cour intérieure est un point central dans le bâtiment et est entourée des éléments Meir 85, Antwerpen Plaats_Localisation Athelean, Bornem Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Ney & Partners, Brussel- Bruxelles Architect_Architecte Ney & Partners, Brussel- Bruxelles Studiebureau_Bureau d’étude Verstraete Vanhecke, Antwerpen (Wilrijk) Hoofdaannemer_Entreprise général C.S.M., Hamont-Achel Staalbouwer_Constructeur métallique C.S.M., Ney & Partners, SCIA Infosteelleden_Membres d’Infosteel Jasper Léonard Foto’s_Photos nominatie _nomination CATEGORIE C 54

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=