info-steel-60

Steenbezetting en tunnel Toch was de realisatie van het viaduct niet het meest complexe deel van het project. De stabili- satie van de steenbezetting vereiste bijkomende verstevigingswerken vanwege de specifieke geotechnische omstandigheden. Vermits de asafstand tussen het bestaande en het nieuwe viaduct 11,33 meter bedraagt, moest er voor de verlenging van het viaduct in de richting van Wasserbillig een steenbezetting voorzien worden – in twee afzonderlijke delen in functie van de configuratie van het bestaande talud. Aan de andere kant van de vallei – in de richting van het station van Luxemburg – is de bestaande spoortunnel vervangen door een langer en vooral groter exemplaar onder de boulevard d’Avranches, en dat zonder onderbreking van het autoverkeer. Het viaduct was al grotendeels klaar in 2015, maar het was wachten op de verbinding met het ‘steenbezettinggedeelte’. TR engineering, dat verantwoordelijk was voor het ontwerp, de uitvoeringsstudies en de opvol- ging van de werken, onderstreept het uitermate complexe karakter van dit project en is erg blij dat het dit titanenwerk tot een goed einde heeft kunnen brengen. De ingebruikname van de nieuwe infrastructuur is een belangrijke stap voorwaarts voor de (duurzame) mobiliteit in de hoofdstad van het Groothertogdom. Ouvrage perré et tunnel La partie la plus compliquée du projet ne fut pourtant pas le viaduc mais la stabilisation du perré, nécessitant des travaux supplémen- taires de confortement dus à des conditions géotechniques particulières. L’entraxe entre le viaduc existant et le nouveau étant de 11,33 m, un ouvrage perré devait être construit dans son prolongement vers Wasserbillig, en deux parties distinctes en fonction de la configura- tion du talus existant. De l’autre côté, vers la gare de Luxembourg, le tunnel existant a été remplacé par un nouveau plus long et surtout plus large, sous le boule- vard d’Avranches, et ce sans interruption du trafic automobile. Le viaduc fut achevé en grande partie dès 2015 mais a attendu de pouvoir se raccorder aux autres ouvrages, et particulièrement au perré. TR engineering, en charge de la conception générale du projet, des études d’exécution ainsi que de la direction des travaux, souligne le caractère exceptionnellement complexe du projet et se réjouit d’avoir pu le mener à bien. La mise en service de ces ouvrages signifie un grand pas en avant pour la mobilité dans la capitale grand-ducale. 37

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=