info-steel-60

Warandetoren, eyecatcher in Middelkerke Van oude ontoegankelijke watertoren naar beklimbare uitkijkpost lijkt een grote stap. Aan onze Belgische kust slaagden de architecten van WOW architectuur erin een natuurvreemd object naadloos in het landschap in te passen om het als een uitkijkpost op de omgeving aan het publiek aan te bieden. Tussen Middelkerke en Westende liggen de Warandeduinen, een goed bewaard natuur- gebied van 32 hectare met een afwisseling aan vegetatie. Lage en hoge struiken, aller- hande duin- en helmgrassen gedijen er sinds mensenheugenis naast poelen met kikkers en andere amfibieën. Hier stond sinds jaar en dag een voor het publiek ontoegankelij- ke watertoren, een weliswaar nuttig maar visueel storend element in het duinenland- schap. De gemeente besliste deze natuur- vreemde constructie te vervangen door een op mensenmaat gemaakte en toeristisch attractieve landmark. À Middelkerke, la tour de la Warande attire le regard D’un ancien château d’eau inaccessible à un poste d’observation à gravir librement, il y avait un pas de géant que les architectes de WOW architectuur n’ont pas hésité à franchir. Le long de notre côte belge, ils sont parvenus à intégrer discrètement au paysage un objet étranger à la nature pour l’offrir au public tel un poste d’observation des environs. Reliant Middelkerke àWestende, les dunes de la Warande constituent une réserve naturelle de 32 hectares en excellent état de conservation offrant une riche diversité de végétation. Buissons de hauteurs variées, végétations dunales et oyats de tous types y prospèrent depuis que le monde est monde et côtoient des mares qui accueillent grenouilles et autres amphibiens. C’est ici que se dressait depuis toujours un château d’eau inac- cessible au public, un ouvrage qui avait certes son utilité mais qui pouvait heurter le regard dans ce paysage de dunes. La commune a donc pris la déci- sion de remplacer cette construction artificielle par un point d’attraction touristique à taille humaine. Warandeduinen, Louis Logierlaan, Middelkerke Plaats_Localisation Gemeentebestuur Middelkerke Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Westtoer, Provincie West-Vlaanderen, Farys Projectpartners_partenaires au projet WOW architectuur ! interieur, Gent Architect_Architecte Sterk Engineering, Hasselt Studiebureau_Bureau d’études Metaalconstructies Vanacken, Nieuwerkerken Staalbouwer_Constructeur métallique Tekst_Texte: Jos Segaert Foto’s_Photos: WOW architectuur ! interieur vrije tijd_loisirs 44

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=