info-steel-61

Stadsgebouw Melopee – een stapeling van speelplaatsen Langs de Schipperskaai aan de oostzijde van het Handelsdok in Gent staat een opmerkelijk ontwerp van het architectenbureau Xaveer De Geyter Architects (XDGA): een compact gebouw aangevuld met een groene buitenkamer, een soort reusachtige pergola in staal. Dit gloednieuwe Stadsgebouw Melopee omvat een kinderdagverblijf, een buiten- schoolse kinderopvang, een basisschool en een buurtsporthal. De naam verwijst naar een expressionistisch gedicht van Paul van Ostaijen (1896-1928). Het woord melopee komt van het Grieks en staat ondermeer voor klankexpressief gedicht. Het sluit aan bij de muzische pedago- giek van de basisschool. Stadsontwikkeling naar ‘brochettenmodel’ Het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken gelegen rond het Houtdok, het Achterdok en het Handelsdok in Gent, loopt al meer dan 15 jaar. Het voormalige havengebied wordt een nieuw stadsdeel aan het water, een ideale plek om te wonen. Toch wordt het industriële verleden van de dokken niet vergeten. Het meest opvallende hierbij, het historische kraanlandschap, wordt in ere hersteld. Bâtiment urbain Mélopée – un empilement de terrains de jeux Le long du Schipperskaai (quai des bateliers), sur le côté est du Handelsdok (dock du commerce) à Gand, se dresse un concept remarquable du bureau d’architectes Xaveer De Geyter Architects (XDGA) : un bâtiment compact complété par une pièce verte extérieure, une sorte de pergola géante en acier. Ce tout nouveau bâtiment communal, appelé Mélopée, comprend une crèche, une garderie extrascolaire, une école primaire et une salle de sports. Le nom fait réfé- rence à un poème expressionniste de Paul van Ostaijen (1896–1928). Le terme mélopée vient du grec et désigne, entre autres, un poème à expression mélodique. Il s’inscrit dans la péda- gogie musicale de l’école primaire. Développement urbain selon le « modèle de la brochette » Le projet de rénovation urbaine « Oude Dokken », situé dans la zone du Houtdok, de l’Achterdok et du Handelsdok à Gand, est en cours depuis plus de quinze ans. L’ancienne zone portuaire devien- dra un nouveau quartier riverain, un endroit de résidence idéal. Néanmoins, l’histoire industrielle des quais n’est pas oubliée. L’image la plus frap- pante de cette histoire, l’horizon historique avec ses grandes grues, est remise en valeur. Kompasplein 1-2, Gent (Schipperskaai / Koopvaardijlaan) Plaats_Localisation sogent, Gent Bouwheer_Maître d’ouvrage Agion - Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs - Vlaamse Gemeenschap, Brussel Gesubsidieerd door_Subsidié par XDGA Xaveer De Geyter Architects, Brussel Architect_Architecte Ney & Partners, Brussel (stabiliteit) Studiebureau R. Boydens, Brugge (technieken) Studiebureau_Bureau d’étude BAM Contractors, Brussel Hoofdaannemer_Entreprise générale Dugardein-De Sutter, Melle SWI, Weelde (dak sporthal) Staalbouwer_Constructeur métallique Ney & Partners, Coatinc Ninove Infosteelleden_Membres d’Infosteel Tekst/bron_Texte/source: Zeker Zink, Stad Gent, Infosteel Foto’s_Photos: Maité Thijssen, Jo Van den Borre (Infosteel): werfbeelden p.51 Stadsplan p.51 onderaan: Image courtesy OMA onderwijs_enseignement 46

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=