info-steel-62

20 mm diameter die zowel in de dwarsrichting als in de langsrichting schuin gepositioneerd zijn. In de dwarsrichting hellen ze van onder tot boven 5° naar buiten toe. In de langsrichting alterneert de schuinstand en varieert de tussen- afstand van 0,46 m tot 1,26 m. Een borstwering werd rechtstreeks aan de hangers bevestigd en bestaat uit een handleuning en een 1,40 m hoge beschermnet van roestvast staal. Het brugdek is een driehoekige caisson met een hoogte beperkt tot het minimum (40 cm) zodat het van op afstand lijkt als een horizontale streep. Dit brugdek bestaat uit een orthotrope stalen plaat S235J0 met een dwarse hoofd- draagrichting. Bij elke hanger wordt de orthotro- pe plaat ondersteund door dwarsverstevigers die de lasten naar de hangers brengen. Onderaan is een afdekplaat gelast. Het 154 m lange brugdek is op vier punten vast- gemaakt aan de Pont Adolphe om dwarskrach- ten op te nemen. In de langsrichting is door de schuine opstelling van de hangers het brugdek auto-stabiel. De toegang vanaf de wegen verloopt via aanloophellingen die zich in de ondergrondse galerijen achter de landhoofden bevinden. la fois dans la sens transversale et dans le sens longitudinal. Dans le sens transversal, ils s’in- clinent de 5° vers l’extérieur de bas en haut. Dans le sens longitudinal, l’inclinaison est alternée et l’écart varie de 0,46 m à 1,26 m. Le garde-corps de la passerelle se limite à une main-courante fixée directement aux suspentes et d’un maillage en inox d’une hauteur de 1,40 m. La passerelle est un caisson de forme triangulaire avec une hauteur réduite au minimum (40 cm). De loin la passerelle se présente comme un trait horizontal. Ce tablier métallique est composé par une tôle orthotrope en acier S235J0 dont la direc- tion principale d’appui est transversale. A chaque suspente la tôle orthotrope s’appuie sur des raidisseurs transversaux qui amènent les charges aux suspentes. Une tôle de fermeture est soudée en partie inférieure du tablier. La passerelle d’une longueur de 154 m, est fixée au Pont Adolphe en quatre points pour reprendre les efforts transversaux et elle est flottante dans le sens longitudinal puisque la disposition inclinée des suspentes rende la passerelle auto-stable. L’accès se fait par des rampes depuis les chaus- sées pour aboutir dans des galeries souterraines derrières les culées. 67

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=