info-steel-64

Remontabele, modulaire en adaptieve staalstructuur Het ‘Food Experience Centre’ van Vandemoortele Group is een voorbeeldgebouw Het nieuwe ‘Food Experience Centre’ biedt in het hart van het gebouw een representatief en uitnodigend atrium. De visuele verbindin- gen tussen de kantoorniveaus en het atrium zorgen voor een levendige interactie tussen de verschillende functies. Vier passerelles in staal maken de verbinding tussen de oost- en westgevel. De transparante vliesgevel, dakra- men in het atrium en talrijke openingen in de binnengevel brengen een maximale hoeveel- heid daglicht in het gebouw en verminderen daarom de vraag naar kunstlicht. Op het gebied van duurzaamheid is het gebouw met BREEAM Excellent opgeleverd. Het gebouw is ontworpen als een materialenbank. De stalen draagconstructie is volledig remontabel, modu- lair en adaptief. Het meest belangrijke bij het kunnen hergebruiken van onderdelen is het kunnen loskoppelen van techniek en construc- tie. Voor de constructie zijn derhalve alleen boutverbindingen toegepast. Aanvullend wordt de remontabele structuur ingepakt met een gordijngevelsysteem dat zelf ook remontabel en modulair is. Construction métallique remontable, modulaire et adaptable Le ‘Food Experience Center’ du groupe Vandemoortele est un bâtiment modèle Le nouveau ‘Food Experience Centre’ offre un atrium représentatif et accueillant au cœur du bâtiment. Les liens visuels entre les étages des bureaux et l’atrium assurent une interaction vivante entre les différentes fonctions. Quatre passerelles en acier font la liaison entre la façade est et la façade ouest. Le mur-rideau transparent, les lucarnes dans l’atrium et les nombreuses ouvertures dans la façade intérieure apportent un maximum de lumière du jour dans le bâtiment et réduisent donc le besoin d’éclairage artificiel. En termes de durabilité, le bâtiment a reçu le prix BREEAM Excellent. Le bâtiment a été conçu comme une banque de matériaux. La construction métallque est entiè- rement remontable, modulaire et adaptable. L’aspect le plus important pour pouvoir réutiliser des pièces est de pouvoir déconnecter la tech- nologie de la construction. Par conséquent, seuls des assemblages boulonnés sont utilisés pour la structure. De plus, la structure remontable est dotée d’un système de mur-rideau lui-même remontable et modulaire. Ottergemsesteenweg- Zuid 806, Gent Plaats_Localisation VandeMoortele, Gent Opdrachtgever_Maître d’ouvrage RAU, Amsterdam (NL) / eld, Antwerpen Architect_Architecte VK Architects & Engineers, Merelbeke Studiebureau_Bureau d’études VK Architects & Engineers Infosteelleden_Membres d’Infosteel Marcel van der Burg Foto’s_Photos DOORSNEDE N 1 2 4 8 CATEGORIE A 33

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=