info-steel-64

Prefabricatie op basis van staalframebouw Montage op twee dagen Golfview vormt een eigentijds woonproject met zicht op de golf in Tielt-Winge. Het project omvat 6 halfopen BEN-woningen (Bijna energieneutraal) waar intelligente prefabricatie een ambitieuze vormgeving mogelijk maakt. Het gaat om een bouwmethode met een volledige offsite productie van elementen zoals de wanden, de vloeren en het dak op basis van een lichtgewicht staalframe, en die volledig in de fabriek worden geproduceerd. Dankzij de offsite productie van de prefab steelframepanelen kost het monteren gemid- deld 2 dagen per huis, inclusief ramen, de volledige buitenafwerking, een groot gedeel- te van de binnenafwerking en staan de tech- nieken klaar om aangesloten te worden. De huizen zijn direct voorzien van akoes- tische, thermische isolatie, de benodig- de beplating en een gevelafwerking in steenstrips en vensters. Naast de prefabpanelen worden ook de tech- nieken prefab geleverd. Préfabrication à base d’une ossature métallique légère Montage en deux jours Golfview est un projet résidentiel contemporain qui offre une vue sur le golf de Tielt-Winge. Le projet comprend 6 maisons semi-ouvertes dotées du label QNE (Quasi neutre en énergie) où la préfabrication intelligente permet une conception ambitieuse. Il s’agit d’une méthode de construction par la production complète hors site d’éléments tel que les murs, les planchers et la toiture à base d’une ossature métallique légère, et lequels sont entièrement produit en usine. Grâce à la production hors site des panneaux préfabriqués à ossature métallique légère, le montage sur site ne prend en moyenne que 2 jours par maison, y compris les fenêtres, la fini- tion extérieure complète, une grande partie de la finition intérieure et les techniques sont prêtes à être raccordées. Les maisons sont d’emblée dotées d’une isolation acoustique et thermique, du bardage nécessaire et d’une finition de façade en briques et en fenêtres. Outre les éléments préfabriqués, les techniques sont également fournies préfabriquées. Wingerstraat 2, Tielt-Winge Plaats_Localisation HeppiConstruct, Tielt Winge Opdrachtgever_Maître d’ouvrage beSteel, Lubbeek Architect_Architecte beSteel, Lubbeek Studiebureau_Bureau d’études HeppiConstruct, Houwaart Hoofdaannemer_Entreprise générale beSteel, Lubbeek Staalbouwer_Constructeur métallique ArcelorMittal, beSteel Infosteelleden_Membres d’Infosteel beSteel (rendering) Foto’s_Photos CATEGORIE B 50

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=