info-steel-64

Ondanks zijn imposante afmetingen, geeft het beeld zijn geheimen niet meteen prijs. Vanuit het bos betreedt de bezoeker de open, verzonken plek, waar het monumentale hoofd ligt. Het lijkt alsof het juist is blootgelegd en dat de rest van het lichaam zich nog onder de oppervlakte bevindt. Als een restant uit vroegere tijden rijst het op uit de paraboolduin. Het hoofd vertoont de klassieke trekken van godinnen uit de Griekse beeldhouwkunst. De grootte van het werk doet ook denken aan opgegraven fragmenten van beeldhouwwerken uit de oudheid. Op die manier wordt er gespeeld met kunsthistorische en plaatsgebonden verwijzingen, die ontsproten zijn aan de buitengewone aard van de plek. Dit nieuwe, bevreemdende element voedt de verdere mythevorming van het landschap. Malgré ses dimensions imposantes, la statue ne révèle pas immédiatement ses secrets. Venant de la forêt, le visiteur pénètre dans un endroit ouvert et creux, où se trouve la tête monumentale. On dirait qu’elle vient d’être découverte et que le reste du corps est toujours sous la surface. Elle sort de la dune parabolique tel un vestige des temps anciens. La tête reproduit les traits classiques des déesses de la sculpture grecque. La taille de l’œuvre fait également penser à des fragments de sculptures antiques déterrées. On joue ainsi avec des références à l’histoire, tant de l’art que locale, inspirées par la nature extraordi- naire du lieu. Ce nouvel élément stupéfiant alimente la construction de mythes ultérieurs en lien avec le paysage. Voor het publiek een interactief kunstwerk, vanuit staalbouw-opzicht een technisch huza- renstukje. Door de toepassing van facetten in een schaalstructuur, ontstond een toonbeeld op het vlak van engineering en een meesterwerk op vlak van uitvoering. Het toont op discrete wijze de extreme mogelijkheden van ontwerpen en bouwen met staal. — De jury. Pour le public, il s’agit d’une œuvre d’art inte- ractive, mais du point de vue de la construction métallique, c’est un exploit technologique. L’application des facettes dans une structure coquille a engendré un modèle en matière d’in- génierie et un chef d’œuvre en ce qui concerne l’exécution. Elle démontre discrètement les possibilités extrêmes de la conception et de la construction avec de l’acier. — Le jury. CATEGORIE C 55

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=