info-steel-64

Infrastructuur voor Luikse trams Stelplaats, werkplaats en wasstraat Tegen 2022 zal er in Luik een tram rijden die 23 haltes aandoet. Op de site van Bressoux, aan één uiteinde van het traject, zijn het bijbe- horende onderhoudscentrum, de wasstraat, de tramstelplaats en een P+R-parking gerealiseerd. Het 4.200 m 2 grote onderhoudscentrum is opgebouwd uit een staalstructuur van circa 300 ton, met portalen die loopvlakken en onder- houdspasserelles ondersteunen. De stelplaats van 3.900 m 2 is 234 m lang, met 150 ton staal bestaatnde uit liggers die aan één zijde op een staalkolom rusten en aan de andere kant aan het betonnen gebouw van de P+R-parking veran- kerd zijn. De wasstraat is dan weer opgetrokken uit betonwanden, die overkapt zijn met stalen kolommen en liggers die op hun beurt de dakpla- ten en de glazen koepels ondersteunen. Stalen borstweringen en passerelles maken het plaatje compleet. De keuze voor staal lag voor de hand, niet alleen vanwege het economische en estheti- sche karakter van het materiaal, maar ook gezien het installatiegemak en de uitvoeringssnelheid. Infrastructures pour le tram liégeois Centre de maintenance, station de lavage & centre de remisage À l’horizon 2022, la Ville de Liège sera dotée d’un tram desservant 23 stations. Sur le site de Bressoux, à une extrémité du parcours, sont implantés le centre de maintenance, la station de lavage, le centre de remisage du tram et un parking P+R. Le centre de maintenance de 4.200 m 2 est une structure métallique d’environ 300 t composée de portiques supportant des chemins de roulement et des passerelles de maintenance. Le centre de remisage de 3.900 m 2 fait 234 m de long pour environ 150 t et est constitué de poutres métal- liques reposant d’un côté sur une colonne métal- lique et de l’autre contre le bâtiment en béton du parking P+R. La station de lavage est constituée de voiles en béton surélevés par des colonnes et poutres en acier supportant les tôles de toiture et les châssis vitrés. Des garde-corps et passerelles en acier viennent compléter l’ensemble. Outre le caractère économique et esthétique du matériau, le choix d’une structure en acier était logique de part la facilité et la rapidité de mise en oeuvre. Rue Pré Commun, Liège Plaats_Localisation Tram’Ardent, Liège Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Bureau d’Architecture Greisch (bag), Herstal Architect_Architecte Bureau d’études Lemaire (BEL), Liège Studiebureau_Bureau d’études SECO, Bruxelles Controlebureau_Bureau de contrôle Tram Liège Construction, Liège / Duchêne, Strée Hoofdaannemer_Entreprise générale Ateliers Mersch, Thimister Staalbouwer_Constructeur métallique OTW / Bureau d’études Greisch (beg) / Canevas Donneur d’ordre Ateliers Mersch, Greisch, SECO Infosteelleden_Membres d’Infosteel Thierry Mersch (Ateliers Mersch) Foto’s_Photos CATEGORIE D 85

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=