info-steel-65

awards_awards Frankrijk: Trophées Eiffel 2020 De ‘Trophées Eiffel’ die worden uitgereikt door ConstruirAcier hebben tot doel een reeks significan- te architecturale bouwwerken voor te stellen die volledig of gedeeltelijk in staal werden opgetrok- ken. Het palmares 2020 getuigt van een expressieve en continue eigentijdsheid. De verscheidenheid aan geselecteerde constructies toont aan dat waar andere materialen aanleiding geven tot realisaties die min of meer beperkt zijn in de diversiteit van hun uitdrukking, staal een zeer brede waaier aan technische, functionele en esthetische oplossingen biedt die de sites waar het materiaal wordt aange- wend, tot hun volle recht doen komen. ‘Leren’ – Lycée Léonard de Vinci, Saint-Germain-en-Laye De architectuur van een technisch lyceum moet zichtbaar worden in haar constructie, de poly- valentie uitdrukken die onontbeerlijk is voor een programma dat permanent in evolutie is, eenvoudig en stevig zijn, opgewassen tegen haar leerlingen, diensten en personeel. Het project gaat dus om de essentie. De nieuwbouw wordt geor- ganiseerd over drie niveaus. Een draagraster van 3,6 m, verdeeld in modules van 1,2 m bepaalt het gebouw. Door de zuinige aanwending van midde- len, de eenvoudige opbouw, de weigering van elk arbitrair compromis, ontdoet de architectuur zich van elk vormelijk uitgangspunt. Het project slaagt er op die manier in de architectuur te herleiden tot haar simpelste constructieve waarheid. ‘Ontspannen’ – Multifunctionele hal – Le forûm, Soultz-sous-Forêts De overdwarse inplanting van de hal beant- woordt aan een aantal stedelijke opties. Ze laat toe langs de straat een gevelrij te bouwen, waar- door een openbaar plein vrijkomt. Tegelijk vormt de hal een boog, een doorgang die de ruimte in perspectief plaatst. Teneinde een polyvalente stedelijke scène te creëren die voor uiteenlopende doeleinden geschikt is, wilden de architecten een ander beeld ophangen van de klassieke markthal. Zo is ze samengesteld uit een structuur bestaande uit een stalen skelet dat op twee pijlers rust. Die omvatten de technische organen van de hal. Deze volumes kregen een inox bekleding. France : Trophées Eiffel 2020 Les Trophées Eiffel, décernés par ConstruirAcier, contribuent à faire connaître des oeuvres archi- tecturales variées et significatives, réalisées tout ou partie grâce au matériau acier. Le palmarès 2020 est l’expression d’une forme de moder- nité expressive et contenue. La diversité des constructions retenues est la démonstration que pendant que d’autres matériaux conduisent à des familles de réalisations plus ou moins limi- tées dans la diversité de leurs expressions, l’acier autorise un éventail extrêmement large de solu- tions techniques, fonctionnelles et esthétiques, profitables aux sites qu’elles accompagnent. ‘Apprendre’ – Lycée Léonard de Vinci, Saint-Germain-en-Laye L’architecture d’un lycée technique se doit d’exprimer la construction, offrir la polyvalence indispensable à un programme en évolution permanente, être simple et robuste, à l’épreuve des élèves, à leur service et à celui des personnels. Le projet va donc à l’essentiel. La construction neuve est organisée sur trois niveaux. Une trame porteuse de 3,6 m, divisée en modules de 1,2 m règle le bâtiment. Par ces économies de moyens, par la simplicité constructive mise en œuvre, par le refus de tout dessin arbitraire, l’architecture se libère de tout présupposé formel. Le projet assume ainsi le parti de condenser l’architecture à sa plus simple vérité constructive. ‘Divertir’ – Halle multifonctionnelle - Le forûm, Soultz-sous-Forêts L’implantation transversale de la halle répond à des enjeux urbains. Elle permet de fabriquer un front bâti le long de la rue, libérant ainsi une place publique tout en proposant une ‘arche’ traversable qui mette en perspective l’espace. Afin de créer une scène urbaine polyvalente capable d’accueillir plusieurs usages, les architectes ont souhaité proposer une image différente de la halle de marché. Elle est ainsi composée d’une structure en charpente métal- lique reposant sur deux piles qui accueillent les organes techniques de la halle. Ces volumes ont été habillé d’un bardage en inox. Lauréat catégorie ‘Apprendre’ Lycée Léonard de Vinci, Saint-Germain-en-Laye Architecte : Tank et Cosa foto_photo: © Camille Gharbi Lauréat catégorie ‘Divertir’ Halle multifonctionnelle - Le forûm, Soultz-sous-Forêts Architecte : RHB Architectes foto_photo: © Nicolas Brigand Bron_source : ConstruirAcier www.construiracier.fr/matieres/6e-trophees-eiffel/ 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=