info-steel-65

up-to-date_mise à jour Brandveiligheid Staal en brandveiligheid : het blijft in de hoofden van velen toch een moeilijke combi- natie. Nochtans zijn er voor elk vraagstuk oplossingen. En dankzij voortdurend onderzoek worden de mogelijke oplossingen talrijker en economischer. Twee belangrijke informatie-kanalen kregen recent een grondige update : het handboek gericht naar ontwerpers-ingenieurs en het online technische dossier. Nieuw handboek ‘Steel design 2 – Fire’ Enkele jaren geleden werd met de hulp van Worldsteel een consortium opgezet tussen Bouwen met Staal (Nederland), BauforumStahl (Duitsland), SZS (Zwitserland) en Infosteel (België/Luxemburg) om een reeks bestaande handboeken over het ontwerpen van staalstruc- turen te herwerken en te actualiseren. Na ‘Steel Design 1 – Structural Basics’ (2019) is nu het tweede boek in deze reeks gepu- bliceerd : ‘Steel Design 2 – Fire’. Binnen de reeks publicaties van Infosteel vervangt dit Engelstalige boek ook het Nederlandstalige boek ‘Brandveiligheid’. Bij het schrijven van deze ‘Steel Design’-reeks wordt een heel concept toegepast: enerzijds is het boek op zichzelf leesbaar en bruikbaar in heel Europa, anderzijds is er aanvullende informatie beschikbaar voor lezers uit specifieke landen. Deze nationale informatie wordt digitaal ter beschikking gesteld van de gebruikers van het boek. Dat maakt het ook mogelijk om snel updates te publiceren (bijvoorbeeld zodra er op nationaal vlak iets aan de wetgeving wijzigt). Voor de Belgische en Luxemburgse nationale informatie verzorgt Infosteel de samenstelling, verspreiding en updates. Onmisbaar in het boekenrek van elk studiebu- reau en staalbouwer. Het boek kan eenvoudig online besteld worden: shop.infosteel.eu/steel-design-fire . Sécurité incendie Acier et sécurité incendie: Dans l’esprit de beaucoup, l’acier et la sécurité incendie restent une combinaison difficile. Pourtant, pour chaque problème, il existe des solutions. Et grâce à la recherche continue les solutions envisageables sont de plus en plus nombreuses et plus économiques. Deux canaux d’information importants ont récemment fait l’objet d’une mise à jour appro- fondie : le manuel destiné aux concepteurs-in- génieurs et le dossier technique en ligne. Nouveau manuel ‘Steel Design 2 – Fire’ Il y a quelques années, avec l’aide de Worldsteel, un consortium a été créé entre Bouwen met Staal (Pays-Bas), BauforumStahl (Allemagne), SZS (Suisse) et Infosteel (Belgique/Luxembourg) pour retravailler et actualiser une série existante de manuels sur la conception des structures en acier. Après un premier livre ‘Steel Design 1 – Structural Basics’ (2019), le deuxième livre de cette série vient d’être publié : ‘Steel Design 2 – Fire’. Dans le cadre de la série des publi- cations d’Infosteel, le livre en néerlandais ‘Brandveiligheid’ (sécurité incendie) sera remplacé par ce livre en anglais. En rédigeant cette série ‘Steel Design’, c’est tout un concept qui est appliqué : d’une part, le livre est lisible et utilisable en tant que tel, d’autre part, des informations supplémentaires sont fournies aux lecteurs de certains pays. Ces informations nationales sont mises à la disposition des utilisateurs du livre sous forme numérique. Cela permet également de publier rapidement des mises à jour (par exemple, dès qu’un élément change dans la législation natio- nale). Infosteel se charge de la composition, de la diffusion et des mises à jour des informations nationales belges et luxembourgeoises. Indispensable dans l’étagère de tout bureau d’étude et de tout constructeur métallique. Le livre peut facilement être commandé en ligne : shop.infosteel.eu/steel-design-fire . 14

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=