info-steel-65

40 jaar geleden_il y a 40 ans acier | stahl | steel - 1981 Charlemagneviaduct in Dinant De eenvormigheid van materialen, vorm en ontwerp maken van het viaduct een esthetisch bouwwerk. De opbouw bestaat uit een enkele caisson van 9 m breed met een constante hoogte van 6 m en uitsprongen van 9 m aan weerszijden, die rusten op een rij holle pijlers van gewapend beton. Het geheel bestaat uit 37 vakken van 14,60 tot 24 m lang. Voor de fabrica- ge, het vervoer en de montage bleek een maxi- mumgewicht van 60 ton optimaal. De dekplaat is verstijfd met geulen die er in één gang aan vastgelast zijn, zonder externe ondersteuning maar met een perfect contact. Tijdens de montage zijn alle naden vastgebout, behalve de dekplaat, waarvan de naden zijn gelast op een vlakke drager van 60 x 10 mm die ook als gelei- der dienstdoet. Aangezien het te hijsen gewicht maximaal 120 ton bedroeg, werd gekozen voor een hijskraan van 300 ton, met een op het chassis bevestigde stuurhut. Het chassis zelf werd verankerd aan het reeds gemonteerde deel. De montage werd steigerloos uitgevoerd, met voorlopig paalwerk voor elke overspanning en een sluitstuk in het midden van de centrale overspanning. Gewicht aan AE36D-staal: 6.800 ton, met 190.000 m laswerk in de werkplaats en 5.100 m laswerk op de bouwplaats. Nieuwe gloei- en beitshallen van A.L.Z. in Genk De nieuwe eenheid bestaat uit een hoofdhal van 420 x 32 m, een tussenhal van 142,5 x 33 m en een voorbereidingshal van 60 x 60 m, in totaal goed voor 4.800 ton aan structuren. Tijdens de voorbe- reiding worden de standaard spoelen getranspor- teerd naar een vlakmachine, een snijmachine en een lasmachine om rollen van 2,3 m diameter te vormen. Deze worden tijdelijk opgeslagen in de tussenhal en vandaaruit naar de hoofdhal gebracht, waar de stroken naar een 105 mlange oven gaan, met een temperatuur van 1.250°C. Vervolgens gaan ze naar de koelafdeling van 45 m lang, waar de temperatuur 80°C bedraagt. Via een reeks beitsbak- ken van in totaal 160 m lang bereiken ze ten slotte de 30 m lange gritstaalinrichting. In de lengte van de hal zijn drie uitzetvoegen voorzien. acier | stahl | steel - 1981 Le viaduc Charlemagne à Dinant La réussite esthétique de cet ouvrage, résulte de l’unité des matériaux, de forme et de concep- tion. La superstructure est constituée d’un seul caisson de 9 m de large et 6 m de hauteur constante avec des encorbellements de 9 m, de chaque côté, reposant sur une seule rangée de piles creuses en béton armé. L’ensemble se compose de 37 tronçons de longueurs, variant de 14,60 à 24 m. Pour la fabrication, le transport et le montage, le poids maximum de 60 tonnes s’est avéré optimum. La tôle de platelage est raidie par des augets, soudés en une seule passe, sans support extérieur mais avec un contact parfait. Au montage, tous les joints sont boulonnés, à l’exception de la tôle de platelage où ils ont été soudés sur plat support de 60 x 10 mm qui, sert aussi de guide. Pour le montage, le poids maximum à manipuler, n’excédant pas 120 tonnes, le choix s’est porté sur une grue de 300 t, avec sa tourelle fixée au châssis, lui-même ancré à la pièce montée. Le montage s’est réalisé en porte-à-faux, avec une palée provisoire dans chaque travée et un tronçon de fermeture, au milieu de la travée centrale. Tonnage d’acier AE36D : 6800 tonnes et 190.000 m de soudure en atelier pour 5.100 m de soudures sur site ont été réalisées Les nouveaux halls de recuit et de décapage d’A.L.Z. à Genk Cette nouvelle unité se compose du hall prin- cipal de 420 m de long et 32 m de large, du hall intermédiaire de 142,5 m x 33 m et du hall de préparation de 60 x 60 m, totalisant 4800 tonnes de structures. Dans la préparation, les bobines standards sont transportées vers une planeuse, une cisailleuse et une soudeuse pour constituer des rouleaux de 2,3 m de diamètre, ensuite stockés dans le hall intermédiaire et amenés dans le hall principal où les bandes sont reprises vers un four de 105 m de long, à une t° de 125 °C, puis dans une section de refroi- dissement de 45 m à 80°C pour passer dans le grenaillage de 30 m et enfin, à travers une série de bacs de décapage sur 160 m. Trois joints de dilatation sont prévus sur la longueur du hall 18 Tekst_Texte : José Jongen (Infosteel) L’Ossature Métallique was vanaf 1932 het maandblad van het Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). In 1955 wijzigde de titel van het tijdschrift in ‘ACIER |STAHL |STEEL’. Dit tijdschrift is de facto de voorganger van het huidige ‘info-steel’. _L’Ossature Métallique était depuis 1932, la publication du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). En 1955, le nom de la revue change en ‘ACIER |STAHL |STEEL’. Cette revue est de fait le prédécesseur de l’actuelle ‘info-steel’.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=