info-steel-65

circulair_circulaire Verzinkt staal als duurzame bouwsteen in de circulaire economie Verzinkt staal is een schoolvoorbeeld van een circulair bouwmateriaal. Monteren, demonte- ren, hergebruiken of recycleren? Eens verzinkt, kan staal tegen meer dan één stootje. Het past perfect in een toekomst waarin circulair bouwen steeds meer op de voorgrond komt. Dat zet EGGA, de Europese sectororganisatie van ther- misch verzinkers, zwart op wit in een recente publicatie. ‘Galvanized Steel and Sustainable Construction: Solutions for a circular economy’ Dat verzinkt staal een van de duurzaamste bouwmaterialen is, daar is de European General Galvanizers Association (EGGA) al lang van overtuigd. En gelijk hebben ze. Dat merk je al snel als je er hun nieuwste publicatie op naleest. In ‘Galvanized Steel and Sustainable Construction: Solutions for a circular economy’ zet de sectororganisatie alle troeven van verzinkt staal op een rij. De bouwsector: een onmisbare schakel in de circulaire economie Om het klimaatprobleem een halt toe te roepen, zet de EU een overgang naar een circulaire economie hoog op de agenda. Bewuster omgaan met materialen en grondstoffen helpt onze planeet immers op twee manieren: door schaar- se grondstoffen beter te benutten, vermijden we tegelijk grote hoeveelheden CO 2 -uitstoot. Ook de bouwsector kan hier een (bijzonder groot) steentje aan bijdragen. Bekijken we de volledige levensduur van een gebouw, dan zien we dat de bouw een grote impact heeft op de voornaamste milieuparameters. Circulaire bouwmodellen, waar de materialen in een gesloten kring blijven circuleren, kunnen de milieu-impact van de bouwsector aanzienlijk verlagen. We moeten op zoek gaan naar oplos- singen om de waarde van bouwmaterialen zo L’acier galvanisé comme élément de construction durable dans l’économie circulaire L’acier galvanisé est un exemple typique de matériau de construction circulaire. Montage, démontage, réutilisation ou recyclage ? Une fois galvanisé, l’acier peut encaisser plus d’un coup. Il s’inscrit parfaitement dans un avenir où la construction circulaire prend de plus en plus d’im- portance. L’EGGA, l’organisation sectorielle euro- péenne des galvanisateurs à chaud, l’explique noir sur blanc dans une publication récente. L’acier galvanisé et la construction durable : des solutions pour une économie circulaire L’European General Galvanizers Association (EGGA) est depuis longtemps convaincue que l’acier galvanisé est l’un des matériaux de construction les plus durables. Et ils ont raison. Vous le constaterez rapidement si vous lisez leur dernière publication. Dans «Acier galvanisé et construction durable : des solutions pour une économie circulaire», l’organisation sectorielle expose tous les atouts de l’acier galvanisé. Le secteur de la construction : un maillon indispensable de l’économie circulaire Afin de mettre un terme au changement climatique, l’UE a fait de la transition vers une économie circulaire une priorité. Après tout, une gestion plus consciente des matériaux et des matières premières aidera notre planète de deux façons : en faisant un meilleur usage des matières premières rares, nous pouvons en même temps éviter de grandes quantités d’émissions de CO 2 . Le secteur de la construction peut également y contribuer (très largement). Si l’on considère le cycle de vie complet d’un bâtiment, on constate que la construction a un impact majeur sur les principaux paramètres environnementaux. Les modèles de construction circulaire, dans lesquels les matériaux continuent de circuler en circuit fermé, peuvent réduire considéra- blement l’impact environnemental du secteur de la construction. Nous devons chercher des 50% van gewonnen grondstoffen des matières premières extraites 50% van het totale energieverbruik de la consommation totale d’énergie 33% van het waterverbruik de la consommation d’eau 35% van de afvalproductie de la production de déchets 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=