info-steel-65

Evenwichtige balans tussen vernieuwing en behoud Een kantoorgebouw, onderdeel van een logistiek magazijn, renoveren kan een complexe opdracht zijn, zeker wanneer niet enkel de interne structuren moeten worden aangepast maar ook gevraagd wordt het geheel een facelift te geven zodat het gebouw kan beantwoorden aan een hedendaags comfort en beeldkwaliteit. Niet toevallig vertolkt staal in dit proces een belangrijke rol. Vanuit een toekomstgerichte visie was de reconversie van het bedrijfsgebouw, daterend van einde jaren 70 aan de orde. Het duurzaam- heidsaspect met verbeteringen op het vlak van energie en comfort vormden de ruggengraat voor deze interventie van het pand, eigen- dom van de firma Goodman en zeer gunstig gelegen langs de A12, een logistieke as tussen Antwerpen en Brussel. Naast de noodzakelijke energetische renovatie bestond de taak erin om los van het functio- nele, kritisch na te denken over het uiterlijk aspect en het toekennen van een meer uitge- sproken identiteit. Tegelijk een delicate oefe- ning tussen vernieuwing en behoud, waarin het architectenbureau Bastion Architecten wonder- wel slaagde. Équilibre entre renouvellement et sauvegarde Rénover un immeuble de bureaux, qui fait partie d’un entrepôt logistique, peut se révéler complexe, surtout lorsqu’il ne s’agit pas unique- ment d’adapter les structures internes, et qu’il convient aussi de prévoir un lifting pour le bâtiment, afin qu’il puisse répondre au confort contemporain et à la qualité de l’image. Ce n’est pas un hasard si l’acier joue un rôle important dans ce processus. La reconversion de ce bâtiment utilitaire, datant de la fin des années 1970, dans le cadre d’une vision futuriste était à l’ordre du jour. L’aspect de durabilité avec des améliorations sur les plans de l’énergie et du confort a constitué l’épine dorsale de la rénovation de l’immeuble, propriété de l’en- treprise Goodman et idéalement située le long de l’A12, un axe logistique entre Anvers et Bruxelles. En plus de la rénovation énergétique nécessaire, il a fallu réfléchir de manière critique à l’appa- rence et attribuer une identité plus prononcée indépendamment de l’aspect fonctionnel. En même temps, il s’agissait d’un exercice délicat entre rénovation et conservation, que le bureau d’architectes « Bastion Architecten » a réussi haut la main. Koningin Astridlaan 12, Willebroek Plaats_Localisation Goodman Belgium, Vilvoorde Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Bastion Architecten, Belsele Architect_Architecte LingK, Niel Studiebureau stabiliteit_bureau d’études stabilité MetaDecor, Kampen (NL) Staalbouwer_Constructeur métallique Tekst_Texte: Jos Segaert Foto’s_Photos: Jo Van den Borre (Infosteel) Tekeningen_Dessins: Bastion Architecten / MetaDecor renovatie_rénovation 34

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=