info-steel-65

Schouwtoren met visuele meerwaarde Antwerpen heeft er sinds kort een blikvan- ger bij. In de schaduw van het futuristisch gerechtsgebouw rijst ter hoogte van het recent ontwikkelde stadsdeel Nieuw Zuid fier een 50 m slanke toren op. Deze toren is het paradepaard van het duur- zaam woonproject dat de stad Antwerpen in het kader van de klimaatdoelstellingen van 2050 ten zuiden van de Scheldekaaien ontplooit. Hij vormt het zichtbaar sluitstuk van het warmtenet dat de ganse wijk van verwarming moet voor- zien, zonder dat de bewoners nog een eigen verwarmingstoestel nodig hebben. Hoewel voor- lopig gas als brandstof gebruikt wordt, voorziet de stad binnen afzienbare tijd de restwarmte van de omliggende industrie aan te wenden om aan alle verwarmingsbehoeften te voldoen en een CO 2 -vrije verwarming voor de nieuwe wijk te verwezenlijken. Une tour-cheminée offrant une valeur ajoutée visuelle Récemment, Anvers s’est offert un nouveau point d’intérêt. Désormais, à l’ombre du palais de justice aux lignes futuristes, dans le quartier « Nieuw Zuid » (Nouveau Sud) nouvellement développé, une tour élancée de 50 m de haut s’élève fièrement. Cette tour est le fleuron du projet de logements durables que la ville d’Anvers développe dans le cadre des objectifs climatiques 2050 au sud des quais de l’Escaut. Elle forme la pierre de voûte visible du réseau de chauffage, qui doit fournir la chaleur à l’ensemble du quartier, sans que les résidents aient besoin d’un propre système de chauffage. Bien que, provisoirement, le gaz ait été sélectionné comme combustible, la ville envi- sage prochainement d’utiliser la chaleur rési- duelle de l’industrie environnante pour répondre à tous les besoins de chauffage et parvenir à un chauffage sans CO 2 pour le nouveau quartier. Nicole van Goethempad 31, Antwerpen Plaats_Localisation Stad Antwerpen Opdrachtgever_Maître d’ouvrage noAarchitecten, Brussel Architect_Architecte Mouton, Gent Studiebureau_Bureau d’études Swinnen, Balen Hoofdaannemer_Entreprise général Metaal Verlooy, Mol Staalbouwer_Constructeur métallique AB Associates, Mouton Infosteelleden_Membres d’Infosteel Tekst_Texte: Jos Segaert Foto’s_Photos: Jo Van den Borre (Infosteel) energie_énergie 68

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=