info-steel-65

project_projet NMBS – Nieuw hoofdkantoor Het nieuwe hoofdkantoor bij het Brussel- Zuidstation zal alle afdelingen van de spoorweg- maatschappij NMBS (momenteel verspreid over verschillende gebouwen) en het personeel van HR Rail – in totaal meer dan 4.000 mensen – samenbrengen. OMA / Reinier de Graaf samen met Jaspers-Eyers & Partners staan in voor de architectuur. Het project omvat de renovatie van drie bestaan- de gebouwen en de bouw van een nieuw sober en hedendaagse rechthoekig blok. De drie bestaande monumentale gebouwen langs de Fonsnylaan, het postsorteercentrum en de twee kantoorgebouwen die het flankeren, maakten ooit deel uit van het station, in een tijd dat de postdiensten nauwer verbonden waren met het spoorwegnet. De gebouwen werden door verschillende architecten (Fernand en Jean Petit samen met Yvan en Adrien Blomme) ontworpen en ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1958 als één geheel gerealiseerd. Het geheel wordt herschikt en opgedeeld in drie formele zones. De openbare Front-Office loopt vanaf de straat tot aan de sporen, via een drie verdiepingen hoge inkomhal. De commer- ciële ruimten en de zichtbare toegangen verbe- teren de aantrekkingskracht van de straat voor de voorbijganger, in overeenstemming met de SNCB – Nouveau siège social Le nouveau siège social près de la gare de Bruxelles-Midi accueillera l’ensemble des services de la société ferroviaire SNCB (actuellement répartis dans plusieurs bâtiments) et le personnel d’HR Rail — plus de 4.000 personnes au total. OMA / Reinier de Graaf et Jaspers-Eyers & Partners sont chargés de l’architecture. Le projet comprend la rénovation de trois bâti- ments existants et la construction d’un nouveau bloc rectangulaire épuré et contemporain. Les trois bâtiments monumentaux existants le long de l’avenue Fonsny, le centre de tri de la poste et les deux immeubles de bureaux qui le bordent faisaient autrefois partie de la gare, à une époque où les services postaux étaient plus étroitement associés au réseau ferroviaire. Les bâtiments ont été conçus par différents archi- tectes (Fernand et Jean Petit avec Yvan et Adrien Blomme) et réalisés dans leur ensemble à l’occa- sion de l’exposition universelle de 1958. L’ensemble est réarrangé et divisé en trois zones formelles. Les bureaux-guichets ouverts au public s’étendent de la rue aux voies ferrées, à partir du hall d’entrée haut de trois étages. Les espaces commerciaux et les accès visibles renforcent l’attraction de la rue pour les passants, conformément à la stratégie de la Fonsnylaan 47-49, Brussel Plaats_Localisation NMBS-SNCB, Brussel Bouwheer_Maître d’ouvrage BESIX, BPC, Immobel Opdrachtgever_Maître d’œuvre OMA / Reinier de Graaf samen met Jaspers-Eyers & Partners Architect_Architecte (Design Team) OMA / Reinier de Graaf samen met Jaspers-Eyers & Partners en ASSAR Architect_Architecte (Architecten Team) Bureau Greisch, Liège Studiebureau stabiliteit_Bureau d’étude stabilité Simulatiebeelden_Images de simulation : Luxigon © OMA Tekeningen_Dessins : © OMA 8

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=