info-steel-66

awards_awards Laureaten Benelux Trofee Thermisch Verzinken 2021 Voor de dertiende maal heeft ZinkInfo Benelux haar tweejaarlijkse trofee voor thermisch verzin- ken uitgereikt. Uit de meer dan 70 inzendingen heeft de jury dit jaar 3 topprojecten bekroond uit de categorieën functioneel verzinken, esthetisch verzinken, duplexsystemen. De keuze tussen esthetisch verzinken en functioneel verzinken moet de dialoog tussen uitvoerder en verzinkerij bevorderen, zodat het verwachtingspatroon van de (eind)klant en het eindresultaat beter op elkaar zijn afgestemd. Over de drie categorieën heen werd ook de prijs voor circulair bouwen uitgereikt. Een duidelijk ‘statement’ dat de steun van de sector uitdrukt voor de principes van circulair bouwen. Prijs circulair bouwen Het Energie Kenniscentrum Leeuwarden is een licht gebouw dat met een nastelbare fundering op de voormalige afvalberging Skinkeskâns is gebouwd. Het duurzame en circulair gebouwde paviljoen fungeert als landmark voor de nieuwe Energiecampus. “De leidraad hierbij was vooral: gebruik je logisch verstand en verzand niet in het moeras van duurzaam- heidscertificaten. De focus lag op de juiste keuze van bouwmaterialen en hun toepassing. In de ontwerpfase moet je ook nadenken over het hergebruik van de toegepaste bouwmaterialen. Wanneer het gebouw uiteindelijk zal ontmanteld worden, kan de volledi- ge verzinkte staalconstructie uit elkaar geschroefd worden.” Trophée Benelux de la Galvanisation à chaud 2021 Pour la treizième fois, InfoZinc Benelux a décerné son trophée bisannuel pour la galvani- sation à chaud. Cette année, le jury a récompen- sé parmi plus de 70 candidatures trois projets dans dans les catégories : galvanisation fonc- tionnelle, galvanisation esthétique et systèmes duplex. Le choix entre la galvanisation esthé- tique et la galvanisation fonctionnelle a pour but de favoriser le dialogue entre l’entrepreneur et l’entreprise de galvanisation, afin de mieux faire correspondre les attentes du client (final) et le résultat final. Une prix de la construction circulaire a également été décerné. Une déclara- tion claire exprimant le soutien du secteur aux principes de la construction circulaire. Prix de la construction circulaire Le Centre de connaissances sur l’énergie à Leeuwarden est un bâtiment léger qui a été construit sur l’ancien site d’élimination des déchets de Skinkeskâns. Le pavillon, construit de manière durable et circulaire, sert de point de repère pour le nouveau Campus de l’énergie. « Il s’agissait surtout de faire preuve de bon sens et de ne pas s’enliser dans le marais des certificats de durabilité. Le focus portait sur le bon choix des matériaux de construction et leur application. Il faut aussi réfléchir à la réutilisa- tion des matériaux de construction dès la phase de conception. Quand le bâtiment sera finale- ment démantelé, on pourra entièrement démon- ter la structure en acier galvanisé. » Bron_source : Zinkinfo Benelux_Infozinc Benelux www.trofeethermischverzinken2021.com Leeuwarden (NL) Plaats_Localisation Koninklijke Oosterhof Holman / Ekwadraat (NL) Bouwheer_Maître d’ouvrage Achterbosch Architecten (NL) Architect_Architecte Meijer & Joustra (NL) Studiebureau Bureau d’études Friso Bouwgroep (NL) Algemene aannemer Entrepreneur général Technisch Bedrijf K. Stok & Zn (NL) Staalbouwer Constructeur métallique foto_photo: Tristan Fopma, Bouwwereld 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=